Bliv medlem

Velkommen til skarpe arrangementer, intensive arbejdsophold, netværk, refugier i Danmark, Europa og USA, forsikringsrådgivning, juridisk bistand og meget mere!

Som medlem af DJBFA kan du sætte dit præg på foreningen og hvad, den skal arbejde for. Du får også adgang til refugier kun for medlemmer, juridisk rådgivning og meget mere!

DJBFA samler komponister og sangskrivere fra hele det rytmiske område. Fra jazz, folk og rock til pop, elektronisk og filmmusik. Samlet er vi Danmarks største forening for komponister og sangskrivere. Ud over et fantastisk netværk med dine kolleger giver dit medlemskab adgang til en lang række tilbud og aktiviteter i løbet af året!

Som medlem af DJBFA har du mulighed for at sætte dit præg på komponistforeningen og hvilke områder, den skal arbejde for. Du har stemmeret til generalforsamlinger og er med til at vælge, hvilken bestyrelse, der skal repræsentere dig og dine komponist- og sangskriverkolleger. Du kan også have indflydelse på, hvilke A-ophold, refugier og arrangementer, DJBFA tilbyder.

Samtidig har du som fuldgyldigt medlem adgang til en række tilbud kun for DJBFA's medlemmer, såsom refugieophold på Samsø og i Berlin, juridisk rådgivning, billig instrumentforsikring og muligheden for at få et socialt legat, hvis du kommer i en svær situation med uarbejdsdygtighed grundet sygdom. Se det hele under Medlemsservice.

Du kan søge om to typer medlemsskab

  • Ordinært medlem med adgang til alle foreningens tilbud, årligt kontingent 1.000 kr. fra 1. januar 2020. Gratis for medlemmer på 25 år eller derunder.
  • Støttemedlem med adgang til DJBFA's generalforsamling og nyhedsbreve, årligt kontingent 600 kr.

Ved indmeldelse i DJBFA betaler du kontingent for det kalenderår, du indmelder dig, uanset hvornår på året du melder dig ind. Kontingentet gælder således for 1. januar – 31. december. Melder du dig ind i august eller senere på året, gælder dit kontingent dog for det igangværende år og året efter!

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved udmeldelse får man ikke refunderet sit kontingent.
 

Meld dig ind i DJBFA

Du kan blive optaget som medlem i DJBFA på flere måder:

Du har Koda-indtægter på minimum 4.000 kr. pr. år de 3 forudgående kalenderår i træk eller
Du har Koda-indtægter på minimum 30.000 kr. i ét kalenderår inden for de forudgående 3 kalenderår.

Læs om vores behandling af persondata her.

Søg om medlemskab: ANSØG HER

Du kan ansøge om kunstnerisk optagelse, der ikke er baseret på Koda-indtægter: ANSØG HER

Er du medlem af en anden komponistforening og vil skifte til DJBFA? ANSØG HER