CO2-tiltag

DJBFA's medlemmer ønsker at begrænse foreningens CO2-mæssige påvirkning. Derfor har DJBFA fået beregnet og offsettet medlemmers flytransport til og fra de af DJBFA arrangerede A-ophold og refugieophold rundt om i verden. Beregningen viser, at vi som forening udleder ca. 100 tons CO2 årligt (beregning foretaget i 2017). Læs rapporten her.

Samlet set er det 208 ton CO2 som DJBFA har offsettet via organisationen Climate Care, som skaber bedre globale klimavilkår igennem en række projekter. DJBFA offsetter altså mere end dobbelt så meget end det vi som organisation udleder. 

Se DJBFA's certifikat for CO2-offsetting.

Foreningens sekretariat, bestyrelse og generalforsamling arbejder i videst muligt omfang papirløst. Eksempelvis uddeles der ikke trykt materiale på foreningens generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder.

DJBFA opfordrer til, at man benytter miljøvenlige transportformer og kollektiv trafik til DJBFA's arrangementer og refugier.