Dagsorden

Dagsordenen for DJBFA's generalforsamling søndag den 21. juni 2020.

Bemærk: Dagsordenen bliver opdateret snarest efter de seneste ændringer. Dette års generalforsamling bliver en forkortet udgave 21. juni fra kl. 14-16.

Sådan tilmelder du dig generalforsamling og middag.

Dagsorden

Kl. 11-12: Indskrivning og sandwich

Kl. 12.00:

1. Velkommen, fællessang og valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og diskussion

3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og gennemsigtighedsrapport

4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering

5. Forslag om afvendelse af Copydan-midler 2020

6. Stationer med indlagt pause
A. Fællesskab
B. Koda
C. Ansøgninger
D. Politik / indflydelse
E. Internationalt arbejde
F. Netværk
G. Arbejdsophold
H. DJBFA regnskab

7. Forslag fra bestyrelsen
7A. Justering af antal bestyrelsesmedlemmer
7B. Mere fleksibel kontingentbetaling
7C. Antal næstforpersoner
7D. Nyt navn til DJBFA

8. Forslag fra medlemmer
Der er endnu ikke indløbet nogen forslag.

9. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer
     9A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år.
     Følgende bestyrelsesposter er på valg: Søren Krogh, Pernille Bévort og Lars Greve.
     Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Søren Krogh og Pernille Bévort.
     Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Kianoush Yazdanyar.
     9B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
     9C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år:
     Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky.

10. Eventuelt og fællessang

Kl. 18.30: Middag for de tilmeldte
Kl. 22.00: Tak for i aften.

Kl. 18.30: Middag for de tilmeldte

Kl. 22: Tak for i aften!

Generalforsamlingen 2020 foregår i Mødesalen i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

OBS:

  • Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på hjemmesiden senest op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2020, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2020.
  • Bestyrelsen henstiller til, at man begrænser sine indlæg, så alle kan komme til orde og genereralforsamlingen kan afvikles nogenlunde efter tidsplanen. Ligesom sidste år kan man derfor få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min.