Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for DJBFA.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan DJBFA (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i forbindelse med levering af ydelser til medlemmer, administration og drift af organisationen, samt markedsføring og brug af hjemmeside.  

1) Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

DJBFA / Komponister og Sangskrivere
Lautrupsgade 9
2100 København Ø
Mail: djbfa@djbfa.dk
Telefon: 33 12 01 09
Cvr.nr. 65375915

2) Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata, kan du kontakte os på: djbfa@djbfa.dk eller på telefon 33 12 01 09.

3) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

b) Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

c) Du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

d) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

e) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

f) Du kan altid indgive en klage til datatilsynet: www.datatilsynet.dk

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DJBFA på djbfa@djbfa.dk eller på telefon 33 12 01 09.

4) Behandling af oplysninger
Nedenfor har vi redegjort for til hvilke præcise formål, vi behandler dine oplysninger.
 

4.1 Som medlem

Når du melder dig ind i DJBFA behandler vi dine personoplysninger til at varetage administrationen omkring dit medlemskab.

a) Formål 

DJBFA’s primære formål er at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, juridiske og økonomiske interesser. For at kunne opfylde dette formål, behandler vi personoplysninger. 

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Vi behandler oplysninger på baggrunden af dit medlemskab, jf. artikel 6.1.b. 

Arrangementer og kurser
Deltager du på et af vores arrangementer eller kurser, vil vi behandle dine oplysninger med det formål at administrere din tilmelding.  

Arbejdshold eller refugier
Deltager du på et af vores arbejdsophold eller refugier, behandler vi ligeledes personoplysninger med det formål at varetage praktiske forhold vedrørende opholdet/refugiet. 

Nyhedsbreve
Som medlem vil du modtage et nyhedsbrev, generelforsamlingsindkaldelser m.m.
Vi kan, afhængig af din e-mailleverandør og enhed (computer, tablet eller mobil), se, om du har åbnet e-mailen, og hvilke links, du eventuelt klikker på. Vi får også information, hvis der er problemer med at levere til din e-mail.

Juridisk bistand
Som medlem har du adgang til juridisk bistand og i forbindelse med henvendelser vedr. juridiske sager, oprettes der en sag i vores sags-styringssystem. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellige vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, uanset om du er medlem eller ej, vil vi behandle en række personoplysninger om dig til brug i den konkrete sag. 

c) Opbevaringslængde 

Oplysninger om medlemmer opbevares i udgangspunktet i højst 3 år efter udmeldelse af hensyn til eventuelle økonomiske udestående, i forbindelse med fakturering opbevares oplysningerne i 5 år + indeværende år.  

d) Kategorier af modtagere

Revisorer
Skat
Databehandlere 

Oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve bliver overført til USA. Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Dit Koda-nummer vil desuden blive udvekslet med Koda.

e) Pligtmæssig information

Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for medlemsskabet.
 

4.2 Modtagere af legater

Søger du vores legatpulje, vil vi i den forbindelse behandle de personoplysninger, du afgiver i ansøgningen.

a) Formål 

Formålet med behandlingen er at tildele legaterne.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler oplysninger på baggrund af artikel 6.1.b.

c) Opbevaringslængde 

Vi opbevarer oplysningerne, så længe ansøgningsrunden er i gang.
Ansøgninger, der munder ud i udbetalinger, opbevares i 5 år + indeværende år jf. bogføringsreglerne.
Afviste ansøgninger slettes umiddelbart efter ansøgningsrunden.

d) Kategorier af modtagere

Modtagerne af legaterne skal være offentlige tilgængelige i henhold til Kodas vedtægter.
Skat
Revisorer

e) Pligtmæssig information

Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for, at ansøgningen kan behandles.
 

4.3. Sociale medier

Når du følger eller besøger vores Facebook-sider behandles personoplysninger som beskrevet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik.

a) Formål 

Vi administrerer to på Facebook (”DJBFA / Komponister og Sangskrivere” og gruppen ”DJBFA-medlemmer”) med henblik på at markedsføre DJBFA.
 

4.4 Besøgende på vores hjemmeside

Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af ”cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd på hjemmesiden.

a) Formål

Formålet er at optimere vores hjemmeside og din brugeroplevelse.

b) Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, jf. artikel 6.1.a, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

c) Opbevaringslængde 

Dine personoplysninger behandles i op til to år fra dit sidste besøg.

d) Kategorier af modtagere

Dine oplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS, f.eks. USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisation, f.eks. FN, EU eller NATO

e) Pligtmæssig information

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger.
 

4.5 Ansatte

Som ansat i DJBFA behandler vi oplysninger om dig.

a) Formål

Formålet er at administrere din ansættelse og opfylde den kontrakt, vi har med dig.

b) Retsgrundlag for behandlingen: 

Oplysningerne behandles på grundlag af art. 6.1.b (”nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt…”).

c) Opbevaringslængde 

Vi opbevarer oplysningerne om ansættelsesforhold i 5 år efter endt ansættelse i henhold til ansættelsesretten.

d) Kategorier af modtagere

Skat
Pensionsselskab
Feriekonto
Databehandlere

e) Pligtmæssig information

Indsamlingen af personoplysninger er en forudsætning for ansættelsen.