Valg til DJBFA's bestyrelse

Tre medlemmer af bestyrelsen er i år på valg. Der skal imidlertid kun vælges to ind, da antallet af bestyrelsesmedlemmer nedskaleres i disse år. Dog genopstiller Lars Greve ikke.

Denne side opdateres, når eller hvis flere stiller op til bestyrelsen.

  • Næstformand Søren Krogh er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Pernille Bévort er på valg og genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Lars Greve er på valg men genopstiller ikke. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, der vælges ind for 1 år. Førstesuppleanten deltager i de ordinære bestyrelsesmøder uden stemmeret, mens andensuppleanten ikke gør. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.

Se, hvem der er med i DJBFA's bestyrelse.

Præsenter dig på forhånd

Følgende medlemmer har annonceret deres opstilling på forhånd og har indsendt præsentation:

Man har naturligvis stadig mulighed for at meddele sit kandidatur på selve generalforsamlingen uden at have præsenteret sig på forhånd.

Det er muligt at brevstemme til bestyrelsesvalg i DJBFA. Så medlemmer, der ikke kan deltage i selve generalforsamlingen, kan stemme på de opstillede kandidater via brevstemme t.o.m. 26. maj. Ønsker du at brevstemme? Læs mere og udfyld stemmeseddel.

Kritisk revisor

Der skal også vælges to kritiske revisorer, der vælges for 1 år. Alle kan stille op som kritisk revisor på generalforsamlingen. Læs guide om kritiske revisorer i DJBFA (pdf åbner i nyt vindue).

Du kan se alt materiale om generalforsamlingen 2020 på https://djbfa.dk/generalforsamling-2020

Sidste frist for indsendelse af forhåndspræsentation er 18. juni 2020.