Aktuelt

Årsberetning fra Produktionspuljeudvalget 2017

Onsdag, 17 januar, 2018
DJBFA's Produktionspulje har efter fire ansøgningsrunder uddelt 607 legater i 2017, puljens første år. Her kan du læse beretningen om årets ansøgninger fra udvalget, der behandler dem, og se årets nøgletal.

Udvalget bag DJBFA's Produktionspulje gør status over 2017. I alt blev der indsendt 1.359 ansøgninger til puljen, som støtter udgivelser, turnéer, formidling, festivaler m.m. Læs her, hvordan produktionspuljeudvalget ser året med de mange ansøgninger – og deres tips til kommende ansøgninger.

Kære legatansøgere

Vi har lyttet og talt og takker for den store virkelyst, det personlige engagement og den enorme mængde ansøgninger af generel høj kvalitet, som vi er blevet begavet med. Tak!

Produktionspuljen er en ny og mangfoldig pulje, hvilket tydeligt ses og høres i de ansøgninger, vi har modtaget. Det har været alt fra konkrete indspilninger og arbejdsrejser til tværfaglige projekter og festivaler.

Mangfoldigheden, antallet af ansøgere og vores samlede bevilling har til gengæld været en stor udfordring, som betyder, at vi har måtte skære ind til benet og afvist 56 % i år! Så hvis du ikke har modtaget støtte i denne omgang, er det ikke ensbetydende med, at dit projekt eller din musik ikke har været kvalificeret, men at din ansøgning samlet set ikke er nået i mål ift. de midler og prioriteringer, det nuværende udvalg har haft.

Vi har lagt vægt på de ansøgninger, som er grundige og ambitiøse i både indhold og form. Høj kunstnerisk kvalitet, nødvendighed, velkommenhed, kulturmusikalsk betydning og fremadrettet bæredygtighed. Derudover har vi lagt vægt på, at budgettet er gyldigt og realistisk, og at den kunstneriske vision har været tydelig. Vi har også lagt vægt på diversitet i både projekternes form, musikgenre og menneskene bag. Støtten er blevet delt bredt ud ift. genre, landsdel, køn og alder.  

Når du ansøger igen, vil vi gerne hjælpe og understreger, at du skal lægge vægt på følgende: 

  •  Det er i ansøgningsproceduren vigtigt, at man som ansøger bruger ansøgningsskemaet og overholder formalia i forhold til dette og derved gør arbejdet med bearbejdelsen af ansøgningerne lettere og mere overskueligt for udvalget, så vi kan fokusere på indhold og musik. Sørg for et gyldigt budget som fx ikke går i plus, for at vi kan udbetale pengene (legater fra Produktionspuljen uddeles som underskudsgarantier). Beløbene skal også være realistiske, og da vi ikke altid kan imødekomme det fulde beløb, er det en god idé at udspecificere posterne.
  • Skriv præcist og udførligt, hvad er dit projekt handler om, hvad er idéen bag, hvem er med på idéen, og hvad kommer der til at ske med den i fremtiden. Med andre ord: hvorfor skal den have støtte? og hvad vil støtten gøre for musiklivet i Danmark eller for din musik? Overvej, planlæg og beskriv så mange detaljer omkring fx en udgivelse som muligt – hvad, hvem, hvornår, hvor længe, hvor meget, hvem udgiver? PR-plan? Liveplan? Samarbejdspartnere? Fremtidsvisioner for udgivelsen etc.
  •  Vær sikker på, at links til musik virker! Vi lytter i prioriteret rækkefølge, så sørg for at sætte dit mest repræsentative nummer først.

Vi takker endnu engang for interessen og er virkelig glade for, at ansøgningernes kvalitet og kreativitet viser, at der er godt gang i musikmiljøet over det ganske land.

Bedste hilsner

Produktionspuljeudvalget 2017: Anders Banke, Lars Charlie Mortensen, Troels Abrahamsen og Anna Lidell.


DJBFA's Produktionspulje 2017 i tal

Puljestørrelse: 6,1 mio kr.

Antal ansøgninger: 1.359

Ansøgningsrunder: 4

Antal tildelinger: 607

Antal afviste: 761

Tildelingsprocent: 56

Gennemsnitlige størrelse på uddelte legater (før skat): 10.074 kr.


Alle tidligere legatmodtagere og størrelsen på deres legater i begge DJBFA's puljer for 2017 kan ses under Søg Legat - Tidligere legatmodtagere.

Næste frist for ansøgninger i DJBFA's Produktionspulje er 1. marts 2018 kl. 12.00.

Størstedelen af midlerne i DJBFA's Produktionspulje kommer fra Kodas kulturelle midler. Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik. En mindre andel af midlerne kommer fra Copydan.

Læs mere om DJBFA's Produktionspulje.