Anvendelse af Copydan-midler 2018

Et særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen den 20. marts 2018 er Punkt 5: Beslutning om anvendelse af Copydan-midler 2018. Ligesom sidste år, skal det fastslås, hvor disse midler skal placeres.

Forslagsstiller: DJBFA's bestyrelse                                

Forslagets ordlyd:

Copydan-midler, der tilfalder DJBFA fra 1. april 2018 til 31. marts 2019, lægges i DJBFAs Produktionspulje.

Begrundelse:

Som følge af EU-direktivet for kollektive forvaltningsselskaber, skal DJBFA’s generalforsamling tage specifik stilling til anvendelse af midler, der tilfalder foreningen fra Copydan-foreningerne.

Disse midler er de såkaldte ”ufordelbare midler”, altså rettighedsindtægter i Copydan, hvor Copydan ikke har kunnet identificere de enkelte rettighedshavere. DJBFA modtager en procentdel af disse ufordelbare midler ud fra en fordelingsnøgle vedtaget i Copydans bestyrelser, hvori DJBFA også er repræsenteret.

Tidligere er Copydan-midler blot indgået i DJBFA’s samlede budget, men efter direktivet skal DJBFA’s generalforsamling eksplicit, på hvert års generalforsamling, tage stilling til, hvad midlerne skal bruges til. Da midlerne ligeledes, ifølge EU-direktivet, skal anvendes inden 9 måneder fra modtagelsen, skal generalforsamlingen træffe beslutning, der dækker perioden frem til næste generalforsamling.

På generalforsamlingen 2018 skal derfor tages stilling til midler modtaget i 2018. Beløbet kendes endnu ikke eksakt, men forventes at ligge på ca. 300.000 kr.

Ud over det nye EU-direktiv er der regler for, hvad Copydan-midler må bruges til, fx skal alle kunne søge midlerne, ikke kun Koda-medlemmer. DJBFA’s Produktionspulje er åben for alle, og på baggrund af dette stiller bestyrelsen ovennævnte forslag.