Aktuelt

Beretning fra Produktionspuljeudvalget 2018

Mandag, 14 januar, 2019
I 2018 har udvalget bag DJBFA's Produktionspulje uddelt 532 legater til støtte for ny dansk musik i form af udgivelser, koncerter, formidling m.m. Læs udvalgets vurdering af året, få gode råd og se året i tal.

DJBFA's Produktionspuljeudvalg bestod i 2017 af Anders Banke, Lars Charlie Mortensen og Anna Lidell. Udvalget modtog i år hele 1.417 ansøgninger til støtte til udgivelser, turnéer, formidling, festivaler m.m. Her beskriver udvalget det generelle billede af årets ansøgninger, hvordan de har prioriteret støtten - og de giver gode råd til kommende puljeansøgninger.

Kære legatansøgere

Vi har lyttet og talt og takker for den store virkelyst, det personlige engagement og den enorme mængde ansøgninger af generel høj kvalitet, som vi er blevet begavet med. Tak!

Produktionspuljen er en mangfoldig pulje, hvilket tydeligt ses og høres i de ansøgninger, vi har modtaget. Det har været alt fra konkrete indspilninger og arbejdsrejser til tværfaglige projekter og festivaler.

Mangfoldigheden, antallet af ansøgere og vores samlede bevilling har til gengæld været en stor udfordring, som betyder, at der er rigtig mange ansøgninger, vi ikke har kunnet imødekomme. Så hvis du ikke har modtaget støtte, er det ikke ensbetydende med, at dit projekt eller din musik ikke har været kvalificeret, men at din ansøgning samlet set ikke er nået i mål ift. de midler og prioriteringer, det nuværende udvalg har haft.

Vi har lagt vægt på de ansøgninger, som er grundige og ambitiøse i både indhold og form. Høj kunstnerisk kvalitet, nødvendighed, relevans og fremadrettet perspektiv. Derudover har vi lagt vægt på, at budgettet er gyldigt og realistisk, og at den kunstneriske vision har været tydelig. Vi har også lagt vægt på diversitet i både projekternes form, musikgenrer og menneskene bag. Støtten er forsøgt delt bredt ud ift. genre, landsdel, køn og alder... 

Produktionspuljen fortsætter ikke i sin nuværende form, men overgår i andet regi, nemlig igennem flere fællespuljer for de tre komponistforeninger DPA, DKF og DJBFA – administreret af Koda. Når du ansøger igen, vil det derfor være et nyt udvalg og nye krav, men ikke desto mindre vil vi give et par tip med på vejen ud fra vores erfaringer fra puljen de sidste to år. Disse tip vil også være relevante i de nye fællespuljer.

  • Det er i ansøgningsproceduren vigtigt, at man som ansøger bruger ansøgningsskemaet og overholder formalia i forhold til dette og derved gør arbejdet med bearbejdelsen af ansøgningerne lettere og mere overskueligt for udvalget, så vi kan fokusere på indhold og musik. Sørg for et gyldigt budget, som fx ikke går i plus, for at vi kan udbetale pengene (legater fra Produktionspuljen uddeles som underskudsgarantier). Beløbene skal også være realistiske, og da vi ikke altid kan imødekomme det fulde beløb, er det en god idé at udspecificere posterne.
  • Skriv præcist og udførligt, hvad er dit projekt handler om, hvad er idéen bag, hvem er med på idéen – og hvad kommer der til at ske med den i fremtiden. Med andre ord: hvorfor skal den have støtte? Hvad vil støtten gøre for musiklivet i Danmark eller for din musik? Overvej, planlæg og beskriv så mange detaljer omkring fx en udgivelse som muligt – hvad, hvem, hvornår, hvor længe, hvor meget, hvem udgiver? PR-plan? Liveplan? Samarbejdspartnere? Fremtidsvisioner for udgivelsen etc.
  • Vær sikker på, at links til musik virker! Vi lytter i prioriteret rækkefølge, så sørg for at sætte dit mest repræsentative nummer først.

Vi takker endnu engang for interessen og er virkelig glade for, at ansøgningernes kvalitet og kreativitet viser, at der er godt gang i musikmiljøet over det ganske land.

Bedste hilsner

Produktionspuljeudvalget 2017: Anders Banke, Lars Charlie Mortensen og Anna Lidell.


DJBFA's Produktionspulje 2018 i tal

Puljestørrelse: 5,6 mio. kr. –
heraf 400.000 kr. øremærket til projekter inden for temaet Musik & Sundhed.

Antal ansøgninger: 1.417

Ansøgningsrunder: 4

Antal tildelinger: 532

Antal afviste: 885

Tildelingsprocent: 37

Gennemsnitlige størrelse på uddelte legater (før skat): 10.685 kr.


Alle tidligere legatmodtagere og størrelsen på deres legater i begge DJBFA's puljer for 2018 kan ses under Søg Legat - Tidligere legatmodtagere.

Størstedelen af midlerne i DJBFA's Produktionspulje kommer fra Kodas kulturelle midler. Dvs. en procentdel af de penge, Koda indhenter via danske og internationale kunstneres ophavsret, som kanaliseres til skabelsen af ny musik. En andel af midlerne kommer fra Copydan.

Som udvalget skriver, fortsætter DJBFA's Produktionspulje ikke i sin nuværende form i 2019 - i stedet kommer flere tværgående puljer på tværs komponistforeningerne, administreret af Koda. Først åbner en Udgivelsespulje med fristen 1. marts 2019. Læs mere om de kommende puljer - og hold øje med djbfa.dk, Koda og DJBFA's medlemsnyhedsbrev, hvor der snart offentliggøres mere info om de nye puljer og hvor de kan søges.