Bestyrelsens konstituering

DJBFA's repræsentation i råd og udvalg:

Koda bestyrelse: næstformand: Anna Lidell

Kodas Musikfaglige udvalg: Maj-Britt Kramer

Koda-Dramatik, bestyrelse: Søren Krogh

Kodas Legatudvalg: Victor Dybbroe

Copydan Tekst & Node: Andreas Hemmeth 

Statens Kunstfonds Repræsentantskab: Lars Greve

Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Fonogramudvalg: Søren Krogh og Jesper Hansen (suppleant)

Nordisk Populærautor Union: Anna Lidell og Jesper Hansen

ECSA: Anna Lidell

APCOE under ECSA: Anna Lidell

Dansk Kunstnerråd: Søren Krogh

Samrådet for Ophavsret: Casper Andreasen ( på vegne af DJBFA)

JazzDanmark - repræsentantskab: Pernille Bévort

ROSA: Anna Lidel

SPOT Festival: Jørgen Thorup (fra DPA på vegne af DJBFA)

SNYKs repræsentantskab: Jesper Hansen

Filminstituttets Kontaktudvalg: Jesper Hansen

Forfatternes Forvaltningsselskab: Anna Lidell

Udgivelsespuljen: Søren Krogh

Vækstlagspuljen: Victor Dybbroe

ECSA er sammenslutningen af 50 europæiske komponist- og sangskriverforeninger, der arbejder for musikkens skabere og rettighedshavere på tværs af landegrænser. FFACE er ECSA’s udvalg for film- og audiovisuel musik, mens APCOE er ECSA’s populærmusikalske udvalg. 
 

DJBFA-bestyrelsesmedlemmers uafhængige poster:

BFM / Brancheklub for Film- og Mediekomponister: Jesper Hansen

FFACE under ECSA: Jesper Hansen

Dansk Musiker Forbund: Anne Eltard
 

(Foto øverst: DJBFA's formand og Kodas næstformand Anna Lidell i dialog på DJBFA's generalforsamling 2019. Foto: Daniel Nielsen).