Bliv medlem af DJBFA

Indmeldelseskriterier

Hvis du ønsker optagelse i DJBFA, skal du udfylde en egentlig ansøgning. Du finder ansøgningen herunder. Er du ikke medlem af anden komponistforening, skal du opfylde et par minimumskrav, der dokumenterer din komponistvirksomhed:


Du skal have dokumentation for, at du har optjent:

- minimum 4.000,- kr. pr. år i Koda-vederlag de to seneste år
eller
- minimum 30.000,- kr. det seneste år.


Når du har udfyldt og indsendt nedenstående skema, vil din ansøgning blive forelagt bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Ved indmeldelse i DJBFA betaler man kontingent for det kalenderår, man indmelder sig – uanset hvornår på året, man melder sig ind. Kontingentet gælder således altid for 1. januar – 31. december.

God fornøjelse. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

.