Aktuelt

Bliv medlem af DJBFA via kunstnerisk optagelse

Torsdag, 31 maj, 2018
Nu er det muligt at blive medlem af DJBFA via kunstnerisk optagelse. Hvis du ikke allerede er medlem af DJBFA, kan du dermed søge optag i foreningen baseret på dit kunstneriske virke.

Indtil nu er komponister og sangskrivere udelukkende blevet optaget i DJBFA på baggrund af deres Koda-indtægter. Sådan kan man også blive medlem fremover. Men som noget nyt har DJBFA's bestyrelse og medlemmer besluttet også at åbne for kunstnerisk optag - som ikke er afhængigt af et bestemt niveau af Koda-indtægter. Det blev vedtaget på DJBFA's seneste generalforsamling.

Kunstnerisk optagelse er især en god mulighed for komponister og sangskrivere, der har anden indtjening som komponist end via Koda og har et højt kunstnerisk niveau. Det er også relevant for alle DJBFA's nuværende light-medlemmer; en medlemskategori, der nedlægges ved udgangen af 2018.

Der kan løbende ansøges om kunstnerisk optagelse, og ansøgningerne behandles tre gange årligt. Ansøgningerne vurderes af et optageudvalg, som består af to medlemmer fra DJBFA's bestyrelse og af et menigt DJBFA-medlem. Udvalget sidder for to år ad gangen.

DJBFA samler komponister og sangskrivere fra hele det rytmiske område. Samlet er vi flere end 1600 komponister og sangskrivere. Ud over et fantastisk netværk med dine kolleger giver dit medlemskab adgang til aktiviteter, refugier og netværksarrangementer i løbet af året. Som medlem af DJBFA har du mulighed for at sætte dit præg på foreningen og hvilke områder, den skal arbejde for. Du har stemmeret til generalforsamlinger og er med til at vælge, hvem der skal repræsentere dig og dine komponist- og sangskriverkolleger.

Læs mere om medlemskab af DJBFA og kunstnerisk optagelse.

Foto øverst: Horse Orchestra på scenen til DJBFA's Hædersprisfest 2016: Fotograf: Daniel Nielsen.