CO2-tiltag

DJBFA's medlemmer ønsker at begrænse foreningens CO2-mæssige påvirkning. Derfor har DJBFA fået beregnet og offsettet medlemmers flytransport til og fra de af DJBFA arrangerede A-ophold og refugieophold i New York, Berlin, Paris, Lofoten, Grækenland, Spanien, Oman og Stockholm i 2016.

Samlet set er det 208,44 ton CO2 til en værdi af cirka 13.000 danske kroner, som DJBFA har offsettet via organisationen Climate Care, som skaber bedre globale klimavilkår igennem en række projekter.

Se DJBFA's certifikat for CO2-offsetting.

Derudover har DJBFA indgået en aftale med Rambøll om kortlægning af foreningens CO2-forbrug samt offsetting af denne. Rambølls arbejde forventes afsluttet ultimo 2017. Herefter tages stilling til, hvordan DJBFA konkret kan følge anvisningerne.

Foreningens sekretariat, bestyrelse og generalforsamling arbejder i videst muligt omfang papirløst.

DJBFA opfordrer til, at man benytter miljøvenlige transportformer og kollektiv trafik til DJBFA's arrangementer og refugier.