Copydanpuljen

DJBFA's Copydanpulje er en etårig pulje, hvis ansøgningsperiode løber i efteråret 2019. Et kurateringsudvalg under DJBFA uddeler puljens 300.000 kr. i legater a 10.000 kr. Det offentliggøres senere, om puljen kommer tilbage i 2020.

Disse legatmidler stammer fra DJBFA's andel af Copydans ufordelbare midler, heraf puljens navn.
 

Puljen støtter

Legaterne er møntet på fordybelse i et konkret musikprojekt, dvs. kompositorisk arbejde, og udvalget skal vurdere ansøgningen på projektet og musikken.

Legaterne uddeles og beskattes som arbejdslegater, dvs. udbetales på forhånd til støtte for musikskaberens eget, selvstændige arbejde med sit kunstneriske projekt. Der skal ikke indsendes budget eller afrapporteres med regnskab efterfølgende.
 

Anonymiserede ansøgninger

Som noget nyt vil DJBFA i denne pulje anonymisere navn, alder, køn og geografi for udvalget. Disse detaljer skal dog indtastes, men ses kun af sekretariatet ift. udbetaling og senere offentliggørelse af legaterne.

Derfor: Sørg for ikke at skrive dit navn, alder, køn og geografiske placering i din ansøgningstekst eller ved dine lydfiler.
 

Hvem kan søge

Legaterne kan kun søges af rettighedshavere, dvs. musikkens skabere, til deres kompositoriske arbejde. Ansøger skal ikke nødvendigvis være medlem af Koda.

Organisationer, foreninger, managers og lignende kan ikke søge. Man kan ikke søge på vegne af andre.

Se evt. Copydan Tekst & Nodes politik om, hvem der kan søge de "ufordelbare midler" her.

Legaterne er personlige, og de udbetales altid til ansøgers NemKonto og beskattes via ansøgers CPR-nr.
 

Gode råd til din ansøgning

 • Vigtigt: Skriv ikke dit navn, din alder eller hvor du bor i ansøgningen! Disse detaljer annonymiseres for udvælgelsesudvalget, og du skal heller ikke afsløre dem i den ansøgningstekst.
 • Gå tidligt i gang med at lave ansøgningen, så der er tid til at få evt. vejledning og teknisk bistand undervejs.
 • Start ansøgningen med helt kort, præcist og tydeligt at definere, hvad du søger til. Uddyb derefter.
 • Konkretiser din vision, både i ansøgningstekst og i lydeksemplerne.
 • Lav og medsend mindst én prototype/demo, der illustrerer dit kommende projekt. Den behøver ikke at være et færdigt produkt, lyde fantastisk og være teknisk perfekt for at kunne give et billede af, at idéen kan realiseres.
 • Vis os, hvad du arbejder med aktuelt.
   

Klargør din ansøgning

Ansøgninger modtages kun elektronisk i vores ansøgningssystem.

Det anbefales at lave ansøgningen i god tid inden ansøgningsfristen.

Du kan med fordel have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

 • Nem-ID til login.
 • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn. Gerne kortere!
 • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format (Max. 20 MB) eller angivelse af links. Det er ansøgers ansvar at angivne links fungerer. Links til Spotify og andre abonnements-streamingtjenester er ikke gyldige.
 • Beskrivelser af de vedhæftede musikfiler.
 • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.

I ansøgningssystemet er der informationstekster undervejs. Du kan godt starte på en ansøgning og færdiggøre den senere. Hvis du mangler at udfylde obligatoriske felter, vil du blive gjort opmærksom på dette. Ansøgningen er først gyldig, når den indsendt (ikke kun "Under oprettelse"). Du vil få tilsendt en e-mail som kvittering inden for en time.
 

Ansøg her

Puljen er nu lukket for ansøgninger. Ansøgningsfristen var 1. november 2019 kl. 12.00. Alle ansøgere har fået besked.

Legatmodtagerne kan ses under Søg Legat - Tidligere legatmodtagere.

 

Vurdering af ansøgninger

Alle ansøgninger om til Copydanpuljen behandles af foreningens til formålet nedsatte udvalg bestående af:
Anja Følleslev
Anders Banke

Du får svar inden for 2 måneder efter ansøgningsfristen, dvs. inden udgangen af 2019.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Offentliggørelse af legatmodtagere

Modtagere af legater vil blive offentliggjort på DJBFA's hjemmeside.
Afslag offentliggøres ikke.
 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Copydanpuljen, til din ansøgning eller lignende, så kontakt djbfa@djbfa.dk.

Har du tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet, så kontakt Koda Kultur på kodakultur@koda.dk.