Dagsorden

Dagsorden for ordinær generalforsamling i DJBFA 2018. (Dagsorden opdateret 8. marts 2018)

Tidspunkt: Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 12.00-19.00

Sted: Kosmopol (Mødesalen), Fiolstræde 44, 1171 København.


Dagsorden

Kl. 11.00: Indskrivning GF.

Kl. 12.00: 1. Velkommen og valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning og diskussion.
     2A. Stationer (diskussionsfora om temaerne fra bestyrelsens beretning).
     2B. Opsamling fra stationer.
     2C. Spørgsmål til beretning.

3. Godkendelse af årsregnskab 2017 og gennemsigtighedsrapport.

4. Fremlæggelse af budget 2018 til orientering.

5. Beslutning om afvendelse af Copydan midler 2018.

Pause

6. Forslag fra bestyrelsen
      6A. Nye vedtægter.

7. Forslag fra medlemmer.
     7A. Anders Bøgelund, Tidsbegrænsning af udpegningsperiode i legat- og produktionsudvalg.
     7B. Kirsia Isabella Olufsen, Ansøgningsbegrænsning til DJBFA’s pengepuljer.
     7C. Kirsia Isabella Olufsen, Klubben Fyn genetableres.
     7D. Kirsia Isabella Olufsen, 5G årvågenhed.

8. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer.
     8A. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år.
     Følgende bestyrelsesposter er på valg: Turid Christensen, Morten Alfred Høirup, Jesper Hansen.
     Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Jesper Hansen.
     Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Anja Følleslev, Jesper Løvdal, Victor Dybbroe.

     8B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 2 år
     Følgende 2 suppleantposter er på valg: Mark Solborg, Anja Følleslev.
     8C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år:
     Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky. Begge genopstiller.

9. Eventuelt.

Kl. 19.00: Buffet og hygge i Festsalen.

Kl. 23.00: Tak for i aften.


Bonusinfo om generalforsamlingen

  • Man kan få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min. Dette er for at sikre, at alle kan komme til orde, og for at generalforsamlingen kan holdes nogenlunde inden for tidsplanen.
  • Grundet sidste års generalforsamlingsbeslutning om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen 2018. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på djbfa.dk/djbfa-generalforsamling-2018-0 op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2018, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Alle har modtaget kontingentopkrævning i januar/februar.