Dagsorden

Dagsorden for ordinær generalforsamling i DJBFA den 20. marts 2018.

Tid: Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 12:00 – 19:00

Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København.

Dagsorden

Kl. 11:00            Indskrivning GF.

Kl. 12:00            1. Velkommen og valg af dirigent.

Kl. 12:05            2. Bestyrelsens beretning og diskussion.

Kl. 14:20            3. Godkendelse af årsregnskab 2017 og gennemsigtighedsrapport.

Kl. 14:35            4. Fremlæggelse af budget 2018 til orientering.

Kl. 14:50            5. Beslutning om afvendelse af Copydan midler 2018.

Kl. 15:00            Pause

Kl. 15:15            6. Forslag fra bestyrelsen.

Kl. 16:15            7. Forslag fra medlemmer.                        

Kl. 17:40            8. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer.

Kl. 18:30            9. Eventuelt.

Kl. 18.45            Tak for i dag.

Kl. 19:00            Buffet og hygge.

Kl. 23:00            Tak for i aften.

Se hvordan du tilmelder dig HER.
 

Bonusinfo om generalforsamlingen

  • Man kan få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min. Dette er for at sikre, at alle kan komme til orde, og for at generalforsamlingen kan holdes nogenlunde inden for tidsplanen.
  • Grundet sidste års generalforsamlingsbeslutning om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen 2018. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på djbfa.dk/djbfa-generalforsamling-2018-0 senest d. 8. marts og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2018, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i januar/februar 2018.