Dagsorden

Dagsordenen for DJBFA's generalforsamling søndag den 24. marts 2020.

Dagsorden opdateres i marts efter indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Sådan tilmelder du dig generalforsamling og middag.

Dagsorden

Kl. 11-12: Indskrivning og sandwich

Kl. 12-18.30: Generalforsamling (alle punkter uddybes i marts)

Kl. 18.30: Middag for de tilmeldte

Kl. 22: Tak for i aften!

Generalforsamlingen 2020 foregår i Mødesalen i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

OBS:

  • Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på hjemmesiden senest op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2020, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2020.
  • Bestyrelsen henstiller til, at man begrænser sine indlæg, så alle kan komme til orde og genereralforsamlingen kan afvikles nogenlunde efter tidsplanen. Ligesom sidste år kan man derfor få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min.