Dagsorden

Dagsordenen for DJBFA's generalforsamling søndag den 24. marts 2019.

Vær opmærksom på, at der offentliggøres en justeret dagsorden, når forslag fra bestyrelse og medlemmer er indkommet i starten af marts.

Sådan tilmelder du dig generalforsamling og middag.

Dagsorden

 • Kl. 12.00: Velkommen og valg af dirigent.
 • Kl. 12.10: Fællessang.
 • Kl. 12.15: Bestyrelsens beretning.
 • Kl. 12.35: Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 • Kl. 12.50: Fremlæggelse af budget til orientering.
 • Kl. 13.05: Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan.
 • Kl. 13.10: Stationer: Fællesskab - Indflydelse - Midler.
 • Kl. 14.40: Musikalsk indslag.
 • Kl. 14.50: Forslag fra bestyrelsen.
 • Kl. 15.20: Forslag fra medlemmer.
 • Kl. 16.20: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år.
 • Kl. 16.50: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år.
 • Kl. 17.20 Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år.
 • Kl. 17.30 Eventuelt/Fællessang.
 • Kl. 18.00 Middag.
 • Kl. 22.00 Farvel.

Generalforsamlingen 2019 foregår i Mødesalen i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

OBS:

 • Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på https://djbfa.dk/generalforsamling-2019 senest op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
 • Husk at betale kontingent 2019, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2019.