Dagsorden

Dagsordenen for DJBFA's generalforsamling søndag den 21. juni 2020.

Bemærk: Dagsordenen er justeret 2. juni efter de seneste ændringer. Dette års generalforsamling bliver en forkortet udgave 21. juni fra kl. 14-16.

Sådan tilmelder du dig generalforsamling.

Dagsorden (opdateret 2. juni)

Kl. 13.00-14.00: Indskrivning

Kl. 14.00
1. Velkommen og valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og diskussion
3. Godkendelse af årsregnskab 2019 og gennemsigtighedsrapport
4. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering

Kl. 14.30
Kort pause
5. Forslag fra bestyrelsen
- 5A. Mere fleksibel kontingentbetaling
6. Forslag fra medlemmer
Der er endnu ikke indløbet nogen forslag.

7. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer
- 7A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år. Følgende bestyrelsesposter er på valg: Søren Krogh, Pernille Bévort og Lars Greve. Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Søren Krogh og Pernille Bévort. Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Kianoush Yazdanyar, Lasse Mathiessen og Marc Facchini Madsen. Læs om dem alle.
 - 7B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
 - 7C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år: Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky.

8. Eventuelt

Generalforsamlingen 2020 foregår i Koda-bygningen, Lautrupsgade 9, 2100 København.

OBS:

  • Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på hjemmesiden senest op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2020, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2020.
  • Bestyrelsen henstiller til, at man begrænser sine indlæg, så alle kan komme til orde og genereralforsamlingen kan afvikles nogenlunde efter tidsplanen. Ligesom sidste år kan man derfor få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min.