Dagsorden 2019

Dagsordenen for DJBFA's generalforsamling søndag den 24. marts 2019.

Dagsorden opdateret 15. marts efter indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Sådan tilmelder du dig generalforsamling og middag.
 

Dagsorden

Kl. 11-12: Indskrivning og sandwich
 

Kl. 12.00:

1. Velkommen, fællessang og valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning og diskussion

3. Godkendelse af årsregnskab 2018 og gennemsigtighedsrapport

4. Fremlæggelse af budget 2019 til orientering

5. Forslag om afvendelse af Copydan midler 2019

6. Stationer med indlagt pause

A. Fællesskab
B. Indflydelse
C. Midler

7. Forslag fra bestyrelsen

7A. Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmøder
7B. Navneændring

8. Forslag fra medlemmer

8A. Ændring af bank

9. Valg af bestyrelse og kritiske revisorer.
     9A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år.
     Følgende bestyrelsesposter er på valg: Susi Hyldgaard, Anna Lidell og Anne Eltard.
     Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Anna Lidell og Anne Eltard.
     Desuden opstiller følgende til bestyrelsen: Mette Hafstrøm Kirkegaard.
     9B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
     9C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år:
     Følgende revisorposter er på valg: Leif Ernstsen, Bent Malinovsky. Begge genopstiller.

10. Eventuelt og fællessang

Kl. 18.00: Middag

Kl. 22.00: Tak for i aften.

Generalforsamlingen 2019 foregår i Mødesalen i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

OBS:

  • Grundet generalforsamlingsbeslutning fra 2017 om, at DJBFA skal være CO2-neutralt, vil der kun være digitalt materiale i forbindelse med generalforsamlingen. Du skal derfor selv udskrive materialet fra DJBFA’s hjemmeside, i fald du ønsker at have det i print. Alt materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt på https://djbfa.dk/generalforsamling-2019 senest op til generalforsamlingen og vises også på storskærm på dagen.
  • Husk at betale kontingent 2019, så du har stemmeret på generalforsamlingen. Du vil modtage en kontingentopkrævning i starten af februar 2019.
  • Bestyrelsen henstiller til, at man begrænser sine indlæg, så alle kan komme til orde og genereralforsamlingen kan afvikles nogenlunde efter tidsplanen. Ligesom sidste år kan man derfor få ordet tre gange pr. punkt: 2min/2min/1min.