Dagsorden GF

Generalforsamlingen starter kl. 13.00 og har følgende dagsorden.

Dagsorden

1. Velkommen og valg af dirigent.

2. Beretning.

2A. Bestyrelsens beretning.
2B. Diskussion af beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering.

Revisor årsrapport - læs HER
Regnskab opstillet - læs HER

4. Fremtiden.

4A. Fem temaer.
4B. Fremlæggelse af budget til orientering. Læs budget HER

5. Forslag fra bestyrelsen.

5A. Beslutning om anvendelse af Copydan midler. Læs forslag HER

6. Forslag fra medlemmer. 

6A. Refugier v. Arne Würgler
6B. Musicbusiness v. Jørn Pedersen
6C. CO2 neutralt DJBFA v. Jens Lysdal
6D. Musicbusiness v. Christian Riisgaard
6E. Fællessang v. Christian Riisgaard
6F. Medlemsinddragelse v. Kirsia Isabella Olufsen
6G. Fælles spontantoning/stemmeleg til møder v. Kirsia Isabella Olufsen
Læs alle syv medlemsforslag HER

7. Valg.

7A. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år

Følgende bestyrelsesposter er på valg:
Søren Krogh, Anders Blichfeldt (udtrådte, Pernille Bevórt indtrådte i stedet), Mark Solborg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:
Søren Krogh, Pernille Bevórt, Mark Solborg - læs motiveringer HER

Desuden opstiller følgende til bestyrelsen:

Ea Phillipa Tange - læs motivering HER

7B. Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år.

Følgende 2 suppleantposter er på valg:
Pernille Bevórt (indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem), Camilla Skjærbæk (udtrådte umiddelbart efter sidste gf).

7C. Valg af 2 kritiske revisorer, vælges for 1 år.

Følgende revisorposter er på valg:

Leif Monnerup (genopstiller ikke), Leif Ernstsen (genopstiller).

8. Eventuelt.

På generalforsamlingen uddeles også DJBFAs Upcomingpris. 

Stemmeret 

Alle fuldgyldige DJBFA-medlemmer, som har betalt kontingent i 2017, har stemmeret på generalforsamlingen.

Hvis du endnu ikke har betalt årets kontingent, kan det betales ved indgangen til generalforsamlingen.

Her foregår det

Formiddagsbrunch, generalforsamling, middag og fest holdes på:

Restaurant Josty
Pile Allé 14a
2000 Frederiksberg