Aktuelt

Dansk musiks kønsbalance og diversitet under lup

Mandag, 8 maj, 2017
Fem musikorganisationer samt Statens Kunstfond sætter fokus på kønsbalancen og manglen på diversitet i musikbranchen med ny undersøgelse og nyt charter.

I 2012 stod DJBFA og komponist- og musiker-organisationerne DPA, Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund bag den såkaldte ”80/20-rapport” om Kønsbalancen i rytmisk musik. Nu går fem musikorganisationer videre her i 2017 og sætter fokus på musikbranchens køns(u)balance, som de kalder det.           

De fem musikorganisationer bag undersøgelsen er Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, JazzDanmark og Gramex, og de præsenterer friske tal om kønsbalancen fra eget bagland.

Konklusionen er, at der (fortsat) er for få kvinder i musikbranchen, og at dansk musik går glip af talent på den baggrund. For organisationerne er diversitet med til at sikre kvalitet, alsidighed i genrer og udvikling i musiklivet. Ikke kun i forhold til køn, men på tværs af en række parametre som f.eks. alder, geografi, etnicitet, uddannelsesniveau, social baggrund mv.

Musikorganisationerne har sat fokus på manglen på diversitet og køns(u)balancen ved en række åbne morgenmøder støttet af Statens Kunstfond, hvor musikbranchen og andre aktører har mødt hinanden og debatteret diversitet med udgangspunkt i konkrete initiativer og til sidst et morgenmøde på årets SPOT Festival.

Planen er at arrangere flere morgenmøder rundt omkring i landet til efteråret. Hermed ønsker organisationerne at anspore sig selv og andre til at arbejde for mere diversitet i alle led af musikkens fødekæde.

Musikorganisationernes nye undersøgelse kan læses HER.
 

Statens Kunstfond: diversitet i dansk musikliv

Udover de fem musikorganisationers undersøgelse, lancerer Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik samtidig deres nye charter for diversitet i musikbranchen under overskriften Fold Musik Ud.

Ønsket med det nye charter er at skabe større mangfoldighed inden for køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold i alle dele af musiklivet.

I chartret står der blandt andet: "Meget tyder på, at der kan være barrierer i forhold til at udnytte de lovgivningsmæssigt lige muligheder i musiklivet. Spørger man aktørerne i musiklivet – som vi har gjort – er mange af disse barrierer usynlige og utilsigtede. Også i musiklivet har vi blinde vinkler, der gør, at vi foretager ubevidste valg baseret på vaner, der reproducerer gængse stereotyper."

Læs Fold Musik Ud HER.