DJBFA-støtte 2016

Arbejdslegater, innovationslegater, rejselegater og festivallegater. DJBFA støttede i 2016 den skabende musik på mange måder.

Komponistforeningen uddelte i løbet af 2016 legater for i alt knapt 11,6 millioner kroner. Hovedparten af pengene stammer fra Kodas Kulturelle Midler, som DJBFA modtager en del af - med det formål at medvirke til, at der skabes ny musik og tekst. Du kan få et lille indblik i de forskellige legatuddelinger her:

Projekt- og Arbejdslegater

Foreningen uddelte i 2016 i alt 329 arbejdslegater og satte dermed over seks millioner kroner i spil blandt landets komponister og sangskrivere til at skabe ny musik.

Find liste over legatmodtagere HER

Rejselegater

165 fik et rejselegat i forbindelse med komponistvirksomheden. Det gennemsnitlige rejselegat var i 2016 på 6.461 kroner.

Innovationslegater

Fra målrettet indsats med at få flere piger til at spille musik til arbejdet mes at skabe nye musikinitiativer i Thy. Listen over innovationsprojekter, der har modtaget legatstøtte fra DJBFA tæller i alt 24 spændende projekter. I alt bevilgede foreningen i 2016 innovationslegater for 286.000 kr.

Se modtagere af innovationslegat HER

Udlandslegater

81 komponister og sangskrivere modtog legat i forbindelse med en turné-aktivitet, det såkaldte udlandslegat.

Udgivelseslegater

193 komponister og sangskrivere modtog et legat i forbindelse med udgivelse af deres musik. I alt blev der dermed uddelt udgivelseslegater for 1.732.673 kroner.

24 sociale legater

DJBFA er også et særligt socialt sikkerhedsnet. 24 medlemmer modtog i løbet af året et socialt legat, fordi de var havnet i en ekstraordinær situation, der resulterede i uarbejdsdygtighed grundet sociale omstændigheder eller sygdom. Foreningens medlemskontingenter finansierer denne sociale aktivitet.

Festivallegater

Listen er lang. Fra vinterjazz i Koncertkirken til børnemusikfestival i Odsherred. Fra folkspot på Tønder festival til Boheme Jazz Festival.

I alt uddelte komponistforeningen sidste år legater for 845.000 kroner til festivalinitiativer med særligt fokus på den skabende musik.

Se listen over festival-legater 2016 HER

Et typisk festivallegat var i 2016 på mellem 15.000-30.000 kroner.

Det største legat i 2016 fik Skræp Festival. Det lød på 37.500 kroner.

Fra 2017 søges festivallegater i øvrigt ikke længere via en særskilt festivalpulje, men søges i stedet via DJBFAs nye produktionspulje.

Mere om legater og legatmodtagere

Læs mere om tildelte legater fra 2016 på DJBFA-siden "Tidligere legatmodtagere" HER.