DJBFA's Legatpulje

DJBFA's arbejdslegater og projektlegater

DJBFA søger de bedste skabende kræfter inden for musik. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende.
DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater og op til fem projektlegater.

Der ansøges om arbejdslegater og projektlegater i DJBFA's legatpulje. Ansøgninger modtages kun digitalt.
Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af to menige medlemmer af DJBFA samt et medlem af DJBFA's bestyrelse.

Midlerne til DJBFA arbejdslegater og projektlegater er en del af de KULTURELLE MIDLER.

Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.
DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.

 

Sådan søger du

Søg Lepatpuljen: KLIK HER.

Du kan læse alt om, hvordan du ansøger, i den særlige vejledning:

Vejledning - Klik HER! 

Budgetskabelon til projektlegat:

Budgetskabelon - Klik HER!

Ansøgningsfrister
1. februar kl. 12.00
1. april kl. 12.00
1. september kl. 12.00
1. november kl. 12.00
 

Legatudvalget

Alle ansøgninger om arbejdslegat og projektlegat behandles af foreningens legatudvalg, der udpeges for et år ad gangen. Fra 1. januar 2017 udpeges legatudvalget for 2 år. Til at bistå legatudvalget er der udpeget sagsbehandler i DJBFA's sekretariat.

Sagsbehandler: Camilla Grausen

Har du spørgsmål angående DJBFA's arbejdslegater, så kontakt Camilla via mail cg@djbfa.dk

Legatudvalget efterår 2017/2018:

Anne Eltard
Nikolaj Peyk
Troels Abrahamsen
 

Legatudvalgets beretning og motivering

Læs beretningen fra legatudvalget 2016 om baggrunden for årets legatuddelinger - klik HER.

Læs også legatudvalgets motivering bag tildelingen af fire store projektlegater i 2016 - klik HER.
 

Svar på ansøgning

Du får svar inden for 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdslegat etc.) vil blive offentliggjort på DJBFA's hjemmeside.
Afslag offentliggøres ikke.
 

Modtagere af projekt- og arbejdslegater

Se listen over modtagere af projekt- og arbejdslegater i 2016 - klik HER.