DJBFA's Legatpulje

DJBFA's arbejdslegater

I DJBFA's Legatpulje kan man søge arbejdslegater. DJBFA søger de bedste skabende kræfter inden for musik. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende. DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater.

Ansøgninger modtages kun via ansøgningssystemet. Legatpuljen kan kun søges af medlemmer af Koda. Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af to menige medlemmer af DJBFA samt et medlem af DJBFA's bestyrelse.

Midlerne til DJBFA's arbejdslegater er en del af Kodas kulturelle midler. Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik. DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.
 

Arbejdslegater

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde. Man kan ansøge om 10.000 kr. til 50.000 kr.

Støtte til udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. kan ikke søges i DJBFA's Legatpulje. Hvis du vil søge til dækning af produktionsomkostninger, koncerter m.v. skal det søges i andre puljer under Koda Kultur (Kodas kulturelle midler). Se især Udgivelsespuljen.

Der skal vedlægges tre lydfiler for at ansøgningen kommer i betragtning. Evt. suppleret med partitur og tekst.

Hvem kan søge

Arbejdslegater kan kun søges af autor, dvs. komponist/sangskriver til dennes individuelle, professionelle virke. Man kan ikke søge på vegne af andre.

Legaterne er personlige, og de udbetales altid til ansøgers NemKonto og beskattes via ansøgers CPR-nr. Du skal være medlem af Koda og angive Koda-nummer for at kunne ansøge.

Du kan få max. få tildelt arbejdslegat fra DJBFA én gang pr. kalenderår.

NB. Ansøgere til fristen 1. december 2020 får tilsagn om eventuelt legat i slutningen af januar 2021. Tilsagn om legater i denne runde gælder med til 2020, så ansøgere kan godt søge igen (til nye kompositionsideer) i løbet af 2021.
 

Gode råd til din ansøgning

 • Gå tidligt i gang med at lave ansøgningen, så der er tid til at få evt. vejledning og teknisk bistand undervejs.
 • Start ansøgningen med helt kort, præcist og tydeligt at definere, hvad du søger til. Uddyb derefter.
 • Konkretiser din vision, både i ansøgningstekst og i lydeksemplerne.
 • Lav og medsend mindst én prototype/demo, der illustrerer dit kommende projekt. Den behøver ikke at være et færdigt produkt, lyde fantastisk og være teknisk perfekt for at kunne give et billede af, at idéen kan realiseres.
 • Vis os, hvad du arbejder med aktuelt.
 • Tænk ud af boksen, udfordr dig selv, prøv noget nyt. Projekter, der tager dig og/eller publikum et nyt sted hen, står altid stærkest.
 • Husk det er et arbejdslegat (eller projektlegat), og ikke et socialt legat, du søger. Vi vurderer projektets og din professionalitet, ikke din sociale situation, så undlad udredninger om status i dit privatliv. Vi vil hellere høre mere om projektet, der kan få dig videre.
 • Bevægelsen mod visionen er vigtigere, end hvor du er nu og før har været. Fokuser på den i ansøgningen, og sørg for at dokumentere den med musikalske eksempler så vidt muligt.
   

Klargør din ansøgning

Ansøgninger modtages kun elektronisk i vores ansøgningssystem.

Det anbefales at lave ansøgningen i god tid inden ansøgningsfristen.

Du kan med fordel have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

 • Dit Koda-nr.
 • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn.
 • CV/minibiografi i pdf-format.
 • Tre musikfiler i mp3-format og/eller m4a-format (Max. 20 MB) eller angivelse af links, herunder oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år, værkandel mv. Det er ansøgers ansvar at angivne links fungerer. Links til Spotify og andre abonnements-streamingtjenester er ikke gyldige.
 • Beskrivelser af de vedhæftede musikfiler.
 • Tekst, om en sådan indgår i værket, i pdf-format. Er der flere tekster, skal de i samme fil.
 • Angiv, hvilket beløb, du ansøger om: Min. 10.000 kr. og max. 50.000 kr.
 • Der kan også vedhæftes andet materiale (i pdf), men det er ikke obligatorisk.

I ansøgningssystemet er der informationstekster undervejs. Du kan godt starte på en ansøgning og færdiggøre den senere. Hvis du mangler at udfylde obligatoriske felter, vil du blive gjort opmærksom på dette. Ansøgningen er først gyldig, når den indsendt (ikke kun "Under oprettelse"). Du vil få tilsendt en e-mail som kvittering inden for en time.
 

Ansøg her

Midlerne i DJBFA's Legatpulje kommer fra Koda Kultur (Kodas kulturelle midler). Derfor ansøger du i det samme ansøgningssystem, som du bruger til at søge andre legater under Koda Kultur. Dermed er dine ansøgninger samlet et sted. Log på med dit Nem-ID.

Arbejdslegat: Ansøg her.
 

Ansøgningsfrister

1. februar kl. 12.00.
1. april kl. 12.00.
1. september kl. 12.00.
1. december kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter den aktuelle frist vil blive behandlet i forbindelse med næste frist.
 

Legatudvalget

Alle legatansøgninger behandles af foreningens legatudvalg. Legatudvalget udpeges for et år ad gangen. Til at bistå legatudvalget er der udpeget sagsbehandler i DJBFA's sekretariat. Sagsbehandler: Martin Hjorth Frederiksen (mhf@djbfa.dk).

Legatudvalget 2019
(til og med januar 2020)
Pernille Bévort
Soffie Viemose
Jørgen Lauritsen

Legatudvalget 2020
Anja Følleslev
Bilal Irshed
Jens B. Christiansen

Læs beretningen fra legatudvalget 2018, deres gode råd til kommende ansøgninger samt nøgletal HER.

Læs beretning fra legatudvalget 2017 og ansøgningstip HER.

Læs også motivering af de fire projektlegater, som blev uddelt i 2016.
 

Svar på ansøgning

Du får svar knap 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Offentliggørelse af legatmodtagere

Modtagere af legater vil blive offentliggjort på DJBFA's hjemmeside.
Afslag offentliggøres ikke.

Se tidligere legatmodtagere og legatbeløb under Søg Legat - Tidligere legatmodtagere.
 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til legattyperne, til din ansøgning eller lignende, så kontakt djbfa@djbfa.dk.

Har du tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet, så kontakt Koda Kultur på kodakultur@koda.dk.