DJBFA's Legatpulje

DJBFA's arbejdslegater og projektlegater

I DJBFA's Legatpulje kan man søge arbejdslegater og projektlegater.

DJBFA søger de bedste skabende kræfter inden for musik. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende. DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater og op til fem projektlegater.

Der ansøges om arbejdslegater og projektlegater i DJBFA's Legatpulje. Ansøgninger modtages kun digitalt. Legatpuljen kan kun søges af medlemmer af Koda. Ansøgningerne behandles af et legatudvalg bestående af to menige medlemmer af DJBFA samt et medlem af DJBFA's bestyrelse.

Midlerne til DJBFA arbejdslegater og projektlegater er en del af Kodas kulturelle midler. Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik. DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.
 

Arbejdslegater

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Støtte til udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. kan ikke søges i DJBFA's Legatpulje. Dette gælder også, når du søger projektlegat, som er et stort arbejdslegat.

Der skal vedlægges lydfiler for at ansøgningen kommer i betragtning. Evt. suppleret med partitur og tekst.
 

Projektlegater

Projektlegatet er på 100.000 kr., og der er i 2018 afsat max. fem puljer á 100.000 kr. Projektlegater tildeles større og veldefinerede projekter, hvor der lægges vægt på kunstnerisk kvalitet og projektets output. Legatet gives til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Støtte til udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. kan ikke søges i DJBFA's Legatpulje.

Der skal vedlægges lydfiler for at ansøgningen kommer i betragtning. Evt. suppleret med partitur og tekst.

Modtagere af projektlegater skal ved projektets afslutning give en præsentation af projektet for DJBFA’s medlemmer samt indsende projektregnskab.

Ansøgninger til projektlegat, der får afslag, vil automatisk blive overført til puljen med arbejdslegater og således blive behandlet som ansøgning her.
 

Hvem kan søge

Projektets autor skal stå som ansøger. Du skal være medlem af Koda og angive Koda-nummer for at kunne ansøge. Der kan ikke ansøges på vegne af andre. Du kan få tildelt arbejds- eller projektlegat max. én gang pr. kalenderår. Du kan få oplyst af DJBFA’s sekretariat, hvornår du har fået tildelt arbejdslegat.
 

Sådan søger du

Legatpuljen kan søges i nyt ansøgningssystem fra den 6. august 2019.

Næstkommende ansøgningsfrist er 1. september 2019.

Du kan læse alt om, hvordan du ansøger, i den særlige vejledning: Vejledning - Klik HER! 

Budgetskabelon til projektlegat: Budgetskabelon - Klik HER!
NB. Budget er kun et krav ifm. ansøgning om projektlegat - ikke arbejdslegat.
 

Ansøgningsfrister 2019

1. februar 2019 kl. 12.00.
1. april 2019 kl. 12.00.
1. september 2019 kl. 12.00.
1. december 2019 kl. 12.00.
 

Legatudvalget

Alle ansøgninger om arbejdslegat og projektlegat behandles af foreningens legatudvalg. Legatudvalget udpeges for et år ad gangen. Til at bistå legatudvalget er der udpeget sagsbehandler i DJBFA's sekretariat. Sagsbehandler: Camilla Grausen.

Har du spørgsmål angående DJBFA's arbejdslegater, så kontakt Camilla via mail cg@djbfa.dk.

Legatudvalget 2019:

Pernille Bévort
Soffie Viemose
Jørgen Lauritsen
 

Legatudvalgets beretninger

Læs beretningen fra legatudvalget 2018, deres gode råd til kommende ansøgninger samt nøgletal HER.

Læs beretning fra legatudvalget 2017 og ansøgningstip HER.

Læs også motivering af de fire projektlegater, som blev uddelt i 2016.
 

Svar på ansøgning

Du får svar knap 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdslegat etc.) vil blive offentliggjort på DJBFA's hjemmeside.
Afslag offentliggøres ikke.
 

Modtagere af projekt- og arbejdslegater

Se tidligere legatmodtagere under Søg Legat - Tidligere legatmodtagere.