DJBFA's Produktionspulje

DJBFA / Komponister og Sangskriveres Produktionspuljes sidste ansøgningsfrist var 1. december 2018.

I 2019 vil puljens midler flytte over i fællespuljer for Kodas Kulturelle Midler. Den første af disse puljer, der åbner, er en Udgivelsespulje, som forventes at have første ansøgningsfrist den 1. marts 2019. DJBFA vil informere på denne side samt i nyhedsbrev, så snart puljen åbner. Koda vil ligeledes informere om den nye pulje.

Senere i 2019 vil de øvrige tværgående puljer åbne.

Kriterier og ansøgningsfrister for de nye puljer ligger endnu ikke fast, men du vil ikke være i tvivl, når det sker. Både DJBFA og Koda vil informere tydeligt i nyhedsbreve, på hjemmesider og til medlemsarrangementer.

I mellemtiden kan man evt. søge disse puljer:

Se løbende flere ansøgningsfrister i andre puljer i musikmiljøet i DJBFA's Kalender.

DJBFA's Produktionspulje støttede bl.a. indspilning, formidling, turneer, koncerter, festivaler, kurser og forskningsprojekter. 50 % af puljen gik som udgangspunkt til udgivelser.

I 2018 var der øremærket 400.000 kr. til projekter, der falder inden for kategorien Musik & Sundhed, som er et kulturpolitisk fokuspunkt for DJBFA.
 

Hvor kommer pengene fra?

Midlerne til DJBFA's Produktionspulje er en del af Kodas kulturelle midler. Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik. DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.

Pengene kommer fra ophavsretten. Hver gang musikbrugere betaler en krone til Koda, for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv som støtte til musikmiljøet. Det er en del af disse midler, der danner grundlag for DJBFA's Produktionspulje. En mindre andel af midlerne kommer fra Copydan.

Alle støttede projekter offentliggøres på DJBFA's hjemmeside under Søg legat -> Tidligere legatmodtagere.

Svar på ansøgning

Du får svar indenfor 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Ansøgere til puljens sidste runde med frist 1. december 2018 vil få svar primo januar 2019.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Hvad gør jeg, når jeg har fået tildelt midler?

Legater fra DJBFA's Produktionspulje uddeles altid som underskudsgaranti. Dvs. at du får udbetalt legatet, når din indspilning/turné/kursus etc. er afsluttet. Bevillingerne gælder i 2 år fra datoen på dit tilsagnsbrev. Dette gælder selvfølgelig også, selvom puljen stopper for nye ansøgninger pr. 2019.

Når du modtager økonomisk støtte fra Produktionspuljen, er det en ufravigelig betingelse for bevillingen, at DJBFA og/eller Koda krediteres.

Har du modtaget tilsagn om legat før 2018, skal du kreditere både DJBFA – Komponister og Sangskrivere og Koda på hjemmesider, cd-covers, koncertprogrammer etc. med følgende formulering: ”Projektet er støttet af DJBFA og Kodas Kulturelle Midler eller ”With support from DJBFA and Koda's Cultural Funds”.

Download DJBFA's logo.

Har du modtaget tilsagn om legat i 2018, skal du kreditere Koda Kultur med logo i koncertprogrammer, plakater, udgivelser, på hjemmeside, sociale medier etc. eller som minimum med følgende formulering: ”Projektet er støttet af Koda Kultur / With support from Koda’s Cultural Funds”.

Koda Kultur-logoet downloades fra Kodas hjemmeside.

Støtten bevilliges ved dokumenteret støttebehov. Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis projektet ændrer væsentlig karakter, skal produktionspulje-udvalget kontaktes og godkende, at bevillingen står ved magt.

Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 2 år.

Det er et krav, at der indsendes endeligt regnskab før udbetalingen kan finde sted. Regnskabet skal indeholde alle relevante indtægter og udgifter, herunder bevilling fra Produktionspuljen, samt link hvor kreditering (se ovenfor) fremgår. Sammen med regnskabet, sendes aktuelle oplysninger om bankkonto og CPR/CVR–nummer. Undtaget fra dette er kurser, hvor der ikke skal indsendes budget eller regnskab, men i stedet dokumentation for optagelse på kurset.

Download skabelon til indsendelse af regnskab.

 

Produktionspuljeudvalgets beretning

Læs produktionspuljeudvalgets beretning fra 2018 inkl. nøgletal fra året og udvalgets tip til ansøgninger HER.
Læs produktionspuljeudvalgets beretnings fra 2017 HER.

 

Hvem er i produktionspuljeudvalget?

Produktionspuljens midler fordeles af DJBFA’s produktionspuljeudvalg, hvis medlemmer består af et bestyrelsesmedlem samt et menigt DJBFA-medlem og et eksternt medlem.

Produktionspuljeudvalget indstilles af DJBFA’s bestyrelse. Fordelingsudvalget sidder for en 2-årig periode.

Produktionspuljeudvalget efterår 2017/2018:
Anders Banke
Anna Lidell
Lars "Charlie" Mortensen.