Formanden: Her synes ingen, at du laver noget underligt

Er der overhovedet brug for en komponistforening? Og hvad skal der til, for at DJBFA er en succes? Komponistforeningens formand, Susi Hyldgaard giver her et billede af, hvordan hun ser foreningen og fremtiden.

Hun er ambitiøs. Kalenderen er fyldt med vigtige møder med politikere, branchefolk, festivaler og alle de andre opgaver som formandsposten kræver. Men samtidig insi­sterer Susi Hyldgaard på, at hun også er komponist. Kalenderen byder derfor også på både tid foran klaveret, koncerter, dans. Og ja, også lidt tid til at skabe ny musik.

I slutningen af marts er Susi Hyldgaard igen til en slags eksamen. Når DJBFA holder sin årlige generalforsamling skal medlemmerne have klar besked om foreningens re­sultater det seneste år, og hvordan formanden og bestyrel­sen vil arbejde i det kommende år.

Magasinet K tager forskud på generalforsamlingen ved at invitere formanden på en kop urtethe og en smagsprøve på et par af de skarpe spørgsmål.

Vi har brug for at være sammen i en komponistforening som DJBFA. Det er et helt andet udgangspunkt for alle de faglige aktiviteter, med udgangspunkt i hvad du rent fak¬tisk kan, siger Susi Hyldgaard.

Er der overhovedet brug for en forening som DJBFA? Og kunne aktiviteterne ikke lige så godt foregå direkte gennem Koda?

– Jow …., lyder det overraskende svar for DJBFA´s formand.

Svaret kommer hurtigt og med fast stemme. Men så fortsætter Susi med at forklare sin udmelding:

– Andre kunne godt administrere selve uddelingen af de rettighedsmidler, som vi i DJBFA deler ud til at skabe ny musik. Det foregår jo for eksempel også helt fint i kunstfonden: Man peger på nogle personer, som ved no­get. Og de får så til opgave at sortere og fordele efter nogle principper. Men vores komponistforening er mere end dét. Der forsvinder et vigtigt element, hvis komponistfor­eningerne ikke skulle administrere De Kulturelle Midler. Vores forening og alle vores aktiviteter tager nemlig ud­gangspunkt i den faglige nærhed og indsigt i hinandens hverdag. Det er hele essensen og i øvrigt årsagen til, at jeg synes, vi er de helt rigtige til jobbet.

– Jeg tror, foreningerne er ét af de få steder, hvor ingen synes, det er underligt, dét du laver som komponist og sangskriver. Dét udgangspunkt har vi brug for. Vi kender jo allesammen branchen. Det er en mean motherfucker, som spytter dig ud og samler dig op igen, som det nu pas­ser ind i tidens loop helt uafhængigt af genrer. Og som ikke nødvendigvis har noget at gøre med hverken faglig­hed eller dit talent. Det er derfor, at jeg synes, at vi har brug for at være sammen i en komponistforening som DJBFA. Det er et helt andet udgangspunkt for alle de faglige aktiviteter, med udgangspunkt i hvad du rent fak­tisk kan.

Og politisk har vi brug for at stå sammen som komponister. Og brug for at mødes. Det er jo heller ikke altid, at vi er enige med Koda, siger Susi Hyldgaard.

Men siger du så, at DJBFA tager særlige hensyn, når foreningen deler penge ud?

– Nej. Men det er alligevel en helt anden indsigt og tilgang til livet for os komponister og sangskrivere. Og politisk har vi brug for at stå sammen som komponister. Og brug for at mødes. Det er jo heller ikke altid, at vi er enige med Koda. Dét som gavner Kodas forretning, er ikke automatisk dét, som gavner os komponister på alle niveauer. DJBFA er vo­res talerør og mulighed for at tale med en anden stemme. Og hvor vi også tager udgangspunkt i, hvad der gavner hele vores fællesskab. Hvis vi ikke har dét fællesskab, mister vi et vigtigt fagligt sigte. Muligheden for sparring, forståelsen og interessen for komponisternes faglige udvikling, tror jeg også, ville få skår i lakken. Vi giver jo hinanden den lange line og skaber muligheder i komponisttilværelsen igennem et helt liv. Det tror jeg ikke, du møder så mange andre ste­der. Sådan er DJBFA.

– Det er ikke automatisk lig med kaskader af legater. Men det er muligheden for sparring, netværk, udviklings­muligheder og fremfor alt forståelse og accept på alle trin. Fra toppen af poppen til yderste kunstkant med lige dele respekt. Det fællesskab, synes jeg, er meget vigtigt. Det er væsentligt og unikt. Det er jeg faktisk også stolt af at være en del af.

Jeg tror slet ikke, at der ville være noget, der hed de Kulturelle Midler, hvis ikke det var for komponistforeningernes politiske arbejde de sidste tre-fire år, mener Susi Hyldgaard.

Hvordan ser du så det fællesskab og politiske udgangs­punkt helt konkret i det seneste års aktiviteter i DJBFA?

– Det er jeg glad for, at du spørger om. For jeg tror slet ikke, at der ville være noget, der hed de Kulturelle Midler, hvis ikke det var for komponistforeningernes politiske arbejde de sidste tre-fire år. De blev jo næsten sådan hovsa skrevet ud af direktivet i en periode, siger Susi Hyldgaard og fort­sætter:

– Jeg synes, at de kulturelle midler er top vigtige. De er vigtige for, at vi kan skabe retning for og opretholde vores musikliv. De betyder helt konkret, at vi får mulighed for at skabe ny musik indenfor alle musikgenrer. Og de sørger for, at vi kan dygtiggøre os, så vi er råskarpe. På tekstsiden, på branchesiden. Når det handler om produktionen, instru­mentationen, kompositionen, innovationen og i netværket. Og de sikrer, at DJBFA tager vare på, at der hele tiden kom­mer nye til. Kolleger som lærer og forstår historien og sam­tidigt formidler, hvordan de selv tænker og ser verden. Som komponister og sangskrivere sørger vi sammen for at tage pulsen på verden i stort og småt og formidler den til vores medmennesker. Den værdi er vi gode til at sætte ord på politisk i DJBFA. Det skal vi blive ved med, synes jeg.

– Ligesom DJBFA også politisk prioriterer, at der er gode åbne arme, uden at man automatisk samtidig skæver til ind­tægter. Her vægter man kvaliteten i musikken allerhøjest. Det er både befriende og et vigtigt politisk standpunkt, sy­nes jeg.

Er DJBFA en politisk forening med politisk fokus eller en forening der satser på at skabe spændende komponist- aktiviteter?

– Jeg synes, at de to ting hænger nøje sammen. Politisk ind­flydelse skaber rum og velvilje for den kunstneriske udfoldelse. Vi skal som komponistforening skabe rum på alle vores medlemmers vegne. Som komponister bliver vi hurtigt som en alene sejlende satellit uden forankring i den verden, vi lever i. Både nationalt i vores eget samfund og internationalt, hvor man også hurtigt oplever, at den musi­kalske scene er så stor, at det er super vigtigt at have opbak­ning. Dér mærker man for alvor, at det er vigtigt, at der er nogen, der taler vores sag.

– Så vores muligheder hænger nøje sammen med vores politiske udgangspunkt og foreningens politiske aktiviteter. Uden de politiske aktiviteter, synes jeg ikke, at der rigtigt ville være en forening. Omvendt så bliver vi komponister netop også gode politikere, fordi vi også er kunstnere. Der­for kan vi repræsentere vores kolleger. Derfor bliver der lyttet til os. Vi ved jo, hvad vi snakker om.

Fremover er medlemmerne endnu vigtigere. For det bliver foreningens vigtigste grundlag. Vi bliver i endnu højere grad en forening, der hele tiden vil fokusere på at fortælle, hvad vi komponister og sangskrivere har brug for i vores faglige virke, siger foreningens formand.

Hvor mange medlemmer behøver du for at kunne drive politik på dén måde som formand?

– Jamen, uden medlemmer er DJBFA intet. Sådan er det bare. Og fremover er medlemmerne endnu vigtigere. For det bliver foreningens vigtigste grundlag. Vi bliver i endnu højere grad en forening, der hele tiden vil fokusere på at fortælle, hvad vi komponister og sangskrivere har brug for i vores faglige virke. Derfor skal vi også i endnu højere grad have medlemmerne aktivt på banen. Jeg vil gerne skabe en åben oplyst dialog med medlemmerne. Så foreningens ar­bejde altid tager ordentligt udgangspunkt i komponisternes udfordringer. DJBFA får en mindre „selvfølgelig“ adgang til de økonomiske midler. Vores styrke er til gengæld, at vi kan mærke lige præcis, hvornår vi er helt nødvendige for med­lemmerne og så være lige dér. Men det kan vi kun, hvis vi er tæt på hinanden. Jeg tror, at folk vil opleve, at DJBFA i endnu højere grad inviterer til dialog og fællesskab. Dét bliver vores fællesskab og styrke, at vi er et stærkt fagligt netværk!