Forslag fra bestyrelsen 2019

DJBFA's bestyrelse stiller forslag om et nyt navn til DJBFA samt en mindre vedtægtsændring ang. beslutningsdygtighed på bestyrelsesmøder.

Forslag 7A. Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmøder

Bestyrelsen indstiller til, at paragraf 9 afsnit 3 i vedtægterne ændres til ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.”

DJBFA's vedtægter med forslået ændring på side 3 (åbner som pdf i nyt vindue).

Begrundelse for ændring:
Det var uklart, hvornår bestyrelsen var beslutningsdygtig i de kommende år, hvor bestyrelsen går fra 9 medlemmer til 6 medlemmer. Med denne vedtægtsændring skulle det gerne fremgå tydeligt.
 

Forslag 7B. Navneændring

Bestyrelsen indstiller til, at foreningen skifter navn. Det er en beslutning, som er at betragte som en vedtægtsændring, da den er så omfattende, og derfor behandles dette punkt på lige fod med en vedtægtsændring. Bestyrelsen indstiller fire nye navne til afstemning. Samtidig er ”DJBFA / Komponister og sangskrivere” med som et femte navn.

De fem navne er altså:

  • Klang / Komponister og sangskrivere
  • SOKO / Sangskrivere og komponisters organisation
  • DAKS / Danske komponister og sangskrivere
  • DAKOSA / Danske komponister og sangskrivere
  • DJBFA / Komponister og sangskrivere

Begrundelse for ændring:
Formand Susi Hyldgaard har beskrevet, hvorfor bestyrelsen ønsker at skifte navn i en mail udsendt til alle medlemmer 1. februar 2019. 

Læs formandens mail om, hvorfor bestyrelsen ønsker navneskifte (åbner som pdf i nyt vindue).

De fire alternativer er fremkommet gennem en vedledende afstemning blandt alle medlemmer, hvor medlemmerne samtidig kunne byde ind med, hvad foreningen skulle hedde. Vi har modtaget over 50 bud. Samtidig afholdt sekretariatet også en dag i februar, hvor alle medlemmer kunne komme og høre mere om navneændringen samt komme med nye forslag. Bestyrelsen har drøftet alle bud og besluttet at sætte disse fire navne til afstemning.

Afstemningsproceduren til generalforsamlingen er indrettet således, at generalforsamlingen skal have et (1) navn de skal stemme om til slut. Der laves altså fire runder afstemninger, hvor det navn med færrest stemmer ryger uden i hver runde – og derfor til sidst er et navn tilbage. Det navn stemmes der så om efter reglerne om en vedtægtsændring.

(Foto øverst: fra GF 2017. Fotograf: Daniel Nielsen).