Forslag fra medlemmer

Fristen er 28. april kl. 12.

DJBFA's medlemmer kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skal være DJBFA i hænde senest 14 dage inden selve generalforsamlingen, dvs. senest den 28. april 2020 kl. 12.