Forslag til behandling

Medlemmer i DJBFA kan fremsætte forslag til politisk behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er DJBFA's øverste myndighed og behandler blandt andet forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

DJBFA-medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen, bare forslaget er DJBFA i hænde senest 14. marts.


Bestyrelsesforslag om Copydan-midler:

Copydan-midler, der tilfalder DJBFA fra 2016 med anvendelse i 2017, samt Copydan-midler, der tilfalder DJBFA fra 1. januar 2017 til 31. marts 2018, lægges i DJBFA's Produktionspulje.

 - DJBFA's bestyrelse, 21. februar 2017.

Baggrund for forslaget: Som følge af det nye EU-direktiv for kollektive forvaltningsselskaber, skal DJBFA's generalforsamling tage specifik stilling til anvendelse af midler fra Copydan, og der er visse regler for, hvad Copydan-midler må anvendes på. Læs hele baggrunden for forslaget HER.


Forslag fra medlemmer:

Forslag A: At stille salg af refugierne i Spanien og på Bornholm i bero og finde alternative muligheder for ejerskab

Forslagsstiller: Arne Würgler.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.
 

Forslag B: At afvikle og lukke Musicbusiness2020

Forslagsstiller: Jørn Pedersen.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.

Til dette forslag har sekretariatet udarbejdet et informationsark om MusicBusiness 2020's økonomi. Se det HER.
 

Forslag C-1 og C-2: Et CO2-neutralt DJBFA

Forslagsstiller: Jens Lysdal.

Læs forslagene og begrundelser HER.
 

Forslag D: Nedlæggelse af Musicbusiness2020

Forslagsstiller: Christian Riisgaard.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.
 

Forslag E: Udskrive en konkurrence om en fællessang

Forslagsstiller: Christian Riisgaard.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.
 

Forslag F: Medlemsinddragelse

Forslagsstiller: Kirsia Isabella Olufsen.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.
 

Forslag G: Fællessang, spontantoning på møder og lignende

Forslagsstiller: Kirsia Isabella Olufsen.

Læs hele forslaget og begrundelsen for det HER.