Forslag til behandling på generalforsamlingen

Du kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Foreningens bestyrelse stiller forslag om en række vedtægtsændringer.

Hvis du ønsker at stille et forslag til behandling på generalforsamlingen, så skal dit forslag være DJBFA i hænde senest den 6. marts 2018. Se mere om medlemsforslag nederst på denne side.
 

Forslag fra bestyrelsen: Ændringer i DJBFA’s vedtægter

Se de konkrete vedtægtsændringer, bestyrelsen foreslår HER. Ny ordlyd i vedtægterne er markeret med røde streger til venstremarginen.

- DJBFA's bestyrelse, 23. januar 2017.

Se DJBFA’s nuværende vedtægter (vedtaget 2013) HER.

Baggrund for forslaget:

På baggrund af EU-direktivet og dermed nye Koda-vedtægter, herunder ændrede økonomiske vilkår for DJBFA – læs mere om disse i bestyrelsens årsberetning – foreslår bestyrelsen nye vedtægter. Nogle ændringer er formalia, mens andre er mere holdningsbaserede.

Årsagen til de holdningsbaserede ændringsforslag skitseres kort nedenfor. Forslaget gennemgås i sin helhed på generalforsamlingen.

§3 Medlemskab: Tidligere fik DJBFA kulturelle midler fra Koda pr. medlem. Derfor var der en aftale mellem DPA og DJBFA om ens optagelseskriterier. Da de kulturelle midler fra 2020 skal fordeles ligeligt mellem de fire foreninger DKF/DPA/DJBFA/DiF, er der ikke længere restriktioner på optagelse af medlemmer. Samtidig er DJBFA nu mere afhængig af kontingentindtægter.

En del komponister, fx spilkomponister, har ikke Koda-indtjening og kan derfor ikke optages i DJBFA på de nuværende kriterier. Bestyrelsen foreslår derfor, at man fremover kan optages i DJBFA ud fra to kriterier: a) ved indtjening på 3 x 4.000 kr./1 x 30.000 kr. eller b) kunstnerisk optagelse. Det vil dels sikre flere medlemmer i DJBFA og dels sikre, at fx spil-komponister kan optages. Nuværende medlemmer af DJBFA bibeholder deres medlemskab.

Nogle medlemmer bruger ikke foreningens tilbud, men vil gerne støtte op om det kulturpolitiske arbejde. Derfor foreslår bestyrelsen to typer medlemskab: Ordinært medlemskab og støttemedlemskab.

§5 Ordinær generalforsamling: DJBFA’s budget reduceres til cirka det halve fra 2017 til 2020. For at reducere administrationsomkostningerne, foreslår bestyrelsen, at størrelsen af DJBFA’s bestyrelse reduceres til 6 (+ 2 suppleanter) i en glidende overgang mod 2020. DJBFA’s sekretariat er blevet reduceret væsentligt.

§7 Stemmeret og afstemning: På DJBFA’s generalforsamlinger deltager typisk kun 10 % af foreningens medlemmer, og mange medlemmer med 9-16-job og børn har ikke mulighed for at deltage. For at få så bred en medlemsrepræsentation på generalforsamlinger som muligt, foreslår bestyrelsen derfor, at man kan give sin fuldmagt. Bestyrelsen foreslår, at man kan medtage 1 fuldmagt pr. medlem.

Ligeledes foreslås, at man kan brevstemme vedr. valg til bestyrelsen, men ikke til forslag fra bestyrelse/medlemmer. Differentiering skyldes, at der kan være mange diskussioner bag forslag, og disse kan ændre karakter på selve generalforsamlingen, hvorfor brevstemmer i den sammenhæng ikke ville give mening.

 

Vil du stille et forslag til behandling på generalforsamlingen?

Dit forslag skal være DJBFA i hænde 14 dage inden selve generalforsamlingen, dvs. senest den 6. marts 2018. Send forslaget til: td@djbfa.dk - mrk. "GF forslag". Brug denne skabelon, når du skriver dit forslag: klik her for at åbne skabelon.

Inden du stiller forslag, kan du med fordel læse bestyrelsens årsberetning og ovenstående forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer. Du vil få mulighed for at uddybe dit forslag på selve generalforsamlingen.