Fra MusicBusiness 2020 til Musik & Sundhed

Fra fokus på erhverv til fokus på sundhed. Læs om udviklingen fra DJBFA's projekt MusicBusiness 2020 til Musik & Sundhed.

I 2014 lancerede de tre komponistforeninger (DJBFA, DPA og DKF) og Musikforlæggerne et nyt tiltag for at udforske, hvordan man kunne opdyrke nye indtjeningsmuligheder for dansk musikliv. Det blev til det fælles pilotprojekt MusicBusiness 2020, hvor erhvervsfolk og personer fra musikbranchen var med til at afdække, hvad komponister kan leve af i år 2020. Efter de første to år kørte projektet videre under DJBFA med en forlængelse på tre år.

Igennem hele projektets levetid har der været ét overordnet mål for DJBFA: At skabe muligheder for komponister. Det gør vi ved at synliggøre musikkens og komponisters værdi og deres innovative evner.

Resultater med erhvervslivet og det offentlige

Fra 2014-2016 skabte MusicBusiness 2020 bl.a. netværk mellem erhvervslivet og komponister, og der blev opdyrket konkrete samarbejder mellem offentlige institutioner, kommuner og komponister.

Et helt konkret eksempel er, hvordan en af DJBFA’s komponister nu tilbyder abonnement-ordninger til kommuner – fx socialkontorer – hvor der laves et lydmiljø, som medvirker til at skabe mindre stress og et mere trygt miljø. Komponisten har indgået aftaler med kommuner om dette og skabt en god supplerende indtægt til sit øvrige komponistarbejde.

Udviklingsarbejdet i MusicBusiness 2020 bidrog især til, at det private og det offentlige i højere grad fik øjnene op for, at musik kan noget helt specielt – bl.a. skabe bedre arbejdsmiljø og trivsel i institutioner.

En ny vej frem: Bedre sundhed med musik

Den 1. juni 2016 startede et nyt kapitel i projektets historie. Vi gik fra at fokusere på erhverv i bred forstand til udelukkende at fokusere på sundhed. Selvom der var fine resultater i samarbejdet med erhvervslivet, var det ikke der, det for alvor rykkede. Det gjorde det derimod inden for sundhed, hvor politikere, patientforeninger og forskere var meget motiveret for at opdyrke musikinitiativer inden for sundhedsområdet.

Formand for DJBFA, Susi Hyldgaard, uddyber:
- Vi har opdaget, at musikkens muligheder faktisk er oversete. På trods af, at vi alle ved, hvor fantastiske oplevelser musikken giver, så er musikken sjældent tænkt ind der, hvor samfundet ellers arbejder med at løse problemer. Her er sundhedsområdet jo særlig interessant, og vi ved fra videnskaben, at der efterhånden er relativt omfattende dokumentation for musikkens positive virkning og værdi. Og så er det jo en dejlig ambition at ønske at bidrage til et sundere liv med musik som værktøj.

For nu udelukkende at fokusere på musik i forbindelse med sundhed, blev MusicBusiness 2020-navnet nedlagt. I 2017 lanceredes den nye tænketank Musik & Sundhed, som står på skuldrene af de mange konstruktive erfaringer fra forløberen MusicBusiness 2020. Musik & Sundhed løber indtil 2019.

En spændende tid for Musik & Sundhed

Der sker mange spændende ting inden for feltet i disse år, og Musik & Sundhed arbejder for, at musik skal spille en afgørende rolle i den danske sundhedssektor, så musik fx bidrager til at gøre os alle mindre stressede og lindre smerter.

DJBFA's formand Susi Hyldgaard siger om behovet for initiativet:
- Vi tror på, at vi som komponistforening kan medvirke til, at musikken får flere roller at spille. Fra det ypperlige kunstværk til musikken, der med bevidste midler hjælper til at sænke et kronisk smerteniveau. På den måde får vi komponister endnu flere muligheder for at bruge vores viden og faglige platform – og samfundet får lidt flere muligheder at tage af, når de er løbet sur i at løse udfordringerne.

Fakta: MusicBusiness 2020-projektet, inden det overgik til Musik & Sundhed:

  • Mere end 250 komponister har modtaget karrierecoaching-forløb
  • Mere end 50 komponister har modtaget rådgivning og forretningsudvikling
  • Flere medlemmer har udvidet deres indtægtsgrundlag
  • Der blev skabt netværk på tværs af musik og erhverv
  • Mange komponister har udvidet deres professionelle erhvervsnetværk
  • Store virksomheder og offentlige institutioner har opnået kendskab til musikkens værdi