Fuldmagt og brevstemmer

Kan du ikke være med i generalforsamlingen selv, kan du afgive fuldmagt til et andet medlem. Eller du kan brevstemme til bestyrelsesvalget.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen søndag den 21. juni 2020 (eller hvis der ikke er flere ledige pladser), har du to muligheder for at gøre din mening gældende og stadig deltage i foreningsdemokratiet i DJBFA.

Du kan nemlig enten give en fuldmagt til et andet deltagende medlem eller brevstemme - dog kun til valg af bestyrelsen. Disse nye muligheder blev besluttet på DJBFA's generalforsamling sidste år.

Du skal have betalt kontingent for 2020 for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen. Det samme gælder selvfølgelig også ifm. afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Fuldmagt

Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne.

Har du fuldmagt med fra et andet medlem? Bemærk, at du grundet den ekstraordinære situation i år kan have fuldmagt med fra op til (og max.) fire medlemmer. For at kunne repræsentere dette medlem ved generalforsamlingen skal du meddele det til DJBFA og fremvise fuldmagten senest ved din tilmelding til generalforsamlingen.

Download fuldmagtsblanket her. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket er gyldige.

Brevstemme til bestyrelsesvalg

Medlemmer kan også brevstemme på forhånd til valg til bestyrelsen. Læs mere om valg af DJBFA's bestyrelse og de opstillede kandidater

Sådan brevstemmer du: Læs mere om kandidaterne og send en mail med din stemme til gf20@djbfa.dk senest lørdag den 20. juni 2020 kl. 14.

Bemærk: Din brevstemme er bindende, og den kan kun trækkes tilbage fra samme emailadresse, senest 24 timer før generalforsamlingens begyndelse.

Man kan også stille op på selve generalforsamlingen. Hvis du brevstemmer, skal du derfor være obs. på, at du ikke får mulighed for at stemme på eventuelle kandidater, der først opstiller på dagen