Udgivelse

Ghost Flute & Dice: Kropsbygning

Albummet hedder Kropsbygning, fordi ordet ikke bare ser på kroppen som en bygning, men giver også idéer om en bygning lavet af kroppe, eller en mellemting mellem en krop og en bygning. Der er et eller andet grotesk ved det hele, og det er på denne måde, ordet forbinder til musikken.

Bag kunstnavnet Ghost Flute & Dice finder man pianist og komponist Mikkel Almholt. På dette tredje album med elektroakustisk klavermusik er mange af sangene blev lavet ved først at præparere strengene med skruer, klemmer og gummiklodser, for så - i løbet af sangen - at sende forskellige lyde til forskellige effekter.

En stor del af albummet er optaget live, mens andre sange er opbygget i computeren. Der var ingen regler eller dogmer andet end at det skulle lyde rigtigt. Kropsbygning udgives i samarbejde med Attenuation Circuit i Tyskland og Obsolete Media Objects i USA.

Projektet er støttet af DJBFA, Dansk Komponistforenings
Produktionspulje og Kodas Kulturelle Midler.

Se mere på www.ghostflutedice.com