Aktuelt

Husk at tegne ny forsikring for kritisk sygdom

Torsdag, 15 november, 2018
Husk at tegne en ny forsikring for kritisk sygdom, hvis du ikke allerede er omfattet af en. DJBFA's fælles kritisk sygdom-forsikring stopper i 2019.

Den gruppelivsforsikring for kritisk sygdom, som DJBFA's medlemmer op til 70 år i dag er omfattet af via kontingentet, fortsætter ikke i det kommende år. Det er en af de økonomiske ændringer, som træder i kraft i 2019.

Mange af DJBFA's medlemmer er allerede dækket ind i forhold til kritisk sygdom gennem egne forsikringsordninger. Men er man ikke det, og ønsker man fortsat en forsikring for kritisk sygdom, er det tid til at tegne en ny.
 

Få hjælp til at tegne forsikring

Vil man tegne en kritisk sygdom-forsikring, kan man med fordel kontakte DJBFA’s forsikringsselskab, som kan hjælpe med at lave en ny, god aftale.

Kontakt forsikringsselskabet FG hos Ole Martin Bjørnstad på tlf. 39 16 78 47. Henvis til aftalenummeret 98351 og bed om et tilbud på en forsættelsesforsikring hos FG.

Ved henvendelse til DJBFA's sekretariat er det også muligt at få tilsendt forsikringsoversigt og forsikringsbetingelser på den nuværende forsikring.
 

Udvidet ordning for sociale legater

Det er dog fortsat vigtigt DJBFA at holde hånden under de medlemmer, der havner i virkelig alvorlige, akutte situationer, hvor de ikke kan arbejde pga. sygdom. Derfor opprioriteres DJBFA’s sociale legater i 2019.

De nuværende sociale legater på 9.000 kr. fortsætter. De gives til DJBFA-medlemmer med akut økonomisk behov pga. uarbejdsdygtighed som følge af sociale omstændigheder og/eller sygdom. Derudover sættes en ny type socialt legat i søen. Det udløses af sygdomstilfælde, som indgår på forsikringsselskabernes kritisk sygdom-liste, og er på op til 18.000 kr.
 

Hvorfor stopper DJBFA's kritisk sygdom-forsikring?

Pga. begrænsede økonomiske rammer i fremtiden, har DJBFA’s bestyrelse har været nødt til at spørge sig selv og sine medlemmer: Hvad er de vigtigste funktioner for en komponist- og sangskriverforening? I vinterens medlemsundersøgelse prioriterede medlemmerne ikke forsikringer højest. Bestyrelsen er også nået til det svar, at forsikringer ikke er en vital del af en komponistforening.

I dag går en tredjedel af DJBFA’s kontingentindtægter alene til kritisk sygdom-forsikringen. Kontingentmidlerne er afgørende for DJBFA, da det er de midler, som DJBFA kan råde over uafhængigt af Koda. Kontingentmidler må benyttes på tiltag kun for DJBFA-medlemmer, fx Samsø- og Berlin-refugierne og sociale legater.