Aktuelt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DJBFA

Mandag, 26 marts, 2018
For endeligt at vedtage de nye vedtægter, som DJBFA's medlemmer stemte ja til på generalforsamlingen 20. marts, indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling 18. april.

På DJBFA's ordinære generalforsamling den 20. marts 2018 blev der vedtaget nye vedtægter for DJBFA.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne var offentliggjort på forhånd. Derudover blev der på selve generalforsamlingen informeret om en lille justering af, hvor hurtigt bestyrelsens forslag om at mindske antallet af bestyrelsesmedlemmer over en treårig periode kan træde i kraft. Det endelige bud på de nye vedtægter kan ses her, hvor ændringerne ift. de tidligere vedtægter er markeret. Se de nye vedtægter her (pdf-fil åbner i nyt vindue).

Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst halvdelen af DJBFA’s medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Er ikke halvdelen af DJBFA’s medlemmer til stede, men har forslaget fået tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvad angår vedtægtsændring.

Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, og forslaget er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl.10.00 i mødelokalet Stjernerne i stueetagen i Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Eneste punkt på dagsorden er DJBFA's nye vedtægter.

Den ekstraordinære generalforsamling lægges samtidig med DJBFA's bestyrelsesmøde. DJBFA's bestyrelse er beslutningsdygtig som ekstraordinær generalforsamling og yderligere fremmøde er derfor ikke nødvendigt.

(Foto: Mads Lending).