Indkaldelse til generalforsamling i DJBFA

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DJBFA.

Indkaldelse oprindeligt udsendt til DJBFA's medlemmer på mail og offentliggjort på hjemmeside 21. december 2017.

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 12.00 – 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Kære medlemmer

Sæt kryds i kalenderen – DJBFA’s årlige ordinære generalforsamling finder i 2018 sted tirsdag den 20. marts kl. 12 i Mødesalen i Kosmopol, lige ved Nørreport Station.
 
Overordnet tidsplan for dagen:
Kl. 11-12: Indskrivning
Kl. 12-19: Generalforsamling
Kl. 19-23: Middag i Festsalen
Kl. 23: Tak for i aften

Al øvrig information om tilmelding, dagsorden, muligheder for at stille forslag til behandling på generalforsamlingen, bestyrelsens forslag, middagen om aftenen m.m. følger i det nye år.
Hold øje med DJBFA’s hjemmeside og nyhedsbreve.
 
Husk, at du kan få refunderet dine transportomkostninger i forbindelse med deltagelse i generalforsamling. Læs mere på DJBFA’s hjemmeside under Medlemsservice.
 
Vi håber på at se rigtig mange af jer til årets generalforsamling.

Glædelig jul og godt nytår – på gensyn i 2018!

Venlig hilsen
Susi Hyldgaard
Formand, DJBFA, på vegne af DJBFA’s bestyrelse.

(Foto: Mødesalen i Kosmopol, hvor generalforsamlingen finder sted).