Aktuelt

Komponistrettigheder: Stort ja til ophavsdirektiv

Fredag, 14 september, 2018
Komponistforeninger på tværs af Europa kan glæde sig over, at flere års internationalt arbejde har båret frugt: Europa-Parlamentet har stemt ja til udkast til ny lov om ophavsrettigheder.

Europa-Parlamentet har nu stemt ja til Retsudvalgets udkast til et nyt ophavsretsdirektiv. Det var præcis det resultat, DJBFA og en lang række danske, nordiske og europæiske komponist- og rettighedsorganisationer opfordrede til.

Den 12. september blev direktivet vedtaget i Europa-Parlamentet med hele 439 stemmer for og 226 stemmer imod. Direktivet vil muliggøre de rette redskaber til at sikre de rimelige vederlag, som musikskaberne har efterspurgt.

Den fælleseuropæiske komponistorganisation GESAC (European Grouping of Societies of Authors and Composers), som Kodas direktør, Anders Lassen, er formand for, takker de mange parlamentsmedlemmer, som har arbejdet hårdt de seneste år for at bekæmpe fejlagtig information og det store pres fra bl.a. tech-giganternes kampagner mod EU-direktivet.

Nu skal direktivet i såkaldt trilog-forhandling mellem Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet. GESAC tror på, at denne proces vil føre til et positivt resultat, som vil sætte et endeligt stop for den "transfer of value", som hidtil har defineret forholdet mellem komponister, musikskabere og andre kulturelle rettighedshavere på den ene side og tech-giganterne på den anden.

”Dagens resultat er en milepæl i arbejdet for et fair og bæredygtigt internet og en kulmination på en enorm indsats fra en lang række af mennesker, der har arbejdet utrætteligt for at få sat en stopper for den helt urimelige skævvridning af musikmarkedet, vi har været vidner til igennem de senere år. Fair spilleregler i den digitale verden er noget, der vedrører os alle," udtaler Anders Lassen.