Aktuelt

Komposium 2017 - kompositorisk A-ophold

Tirsdag, 7 februar, 2017
DJBFA og JazzDanmark inviterer til workshop-projektet Komposium med en international kapacitet som underviser og inspirator, den schweiziske pianist og komponist Mathias Rüegg.

I 2014 og 2016 afviklede JazzDanmark i samarbejde med The Orchestra og DJBFA workshop-projektet Komposium. Nu gentages projektet med endnu en international kapacitet som underviser og inspirator, nemlig den schweiziske pianist og komponist Mathias Rüegg.

I efteråret 2017 vender Komposium tilbage med den schweiziske pianist og komponist Mathias Rüegg. Rüegg er bl.a. kendt på den internationale scene som stifter af og mangeårig dirigent for Vienna Art Orchestra og har arbejdet med komposition og arrangement for såvel større som mindre ensembler over en imponerende stilistisk spændvidde. I efteråret 2017 vil han være i Danmark ved et halvanden måned langt recidency ophold.

Komposium - workshopforløb med individuel coaching

Over en periode på 5 uger får 10 danske komponister mulighed for at deltage i et kompositorisk uddannelses-/inspirationsforløb med Mathias Rüegg. Man behøver ikke i forvejen have erfaring med bigbandkomposition, men skal i dette forløb have lyst til at arbejde med en komposition, som til slut fremføres af The Orchestra ved en række koncerter. Det vil være nødvendigt med et grundlæggende kendskab til instrumentering og notation for orkester, og ansøgernes vil blive udvalgt erfaring hermed vil indgå som en faktor i udvælgelsen af workshopdeltagere.

Rüegg påtænker at deltagernes kompositioner som udgangspunkt skabes med en samlende overskrift / et gennemgående tema – nærmere besked herom kommer senere.

Forløbet vil bestå af:

  • 29.-31. august kl. 10.00-16.00: 3 dages samlet workshop for de 10 deltagende komponister. Oplæg og gensidig inspiration under kreativ ledelse af Mathias Rüegg.
  • 4.-8. september kl. 10.00-13.00 og 14.00-17.00: 3 timers individuel coaching for hver komponist (3 timer pr. deltager fordelt på de 5 dage, aftales nærmere senere).
  • 11.-12. september: 2 workshopdage hvor det foreløbige materiale kan testes af på The Orchestra, Rüegg kan give feedback m.m.
  • 18.-22. september kl. 10.00-13.00 og 14.00-17.00: 3 timers individuel coaching for hver komponist.
  • 26.-28. september: 3 workshopdage hvor de færdige kompositioner øves op med The Orchestra til de efterfølgende koncerter.
  • 29. september-1. oktober: Komposium koncerter (tbc).

Hvis workshopdeltagere ikke kan deltage i koncerterne eller ikke selv ønsker at dirigere  deres værk, står Mathias Rüegg til rådighed som dirigent.

Der tages forbehold for ændringer.
Se ansøgnings-kriterier og ansøgningsskema nederst.

NB: Som det fremgår af planen ovenfor, er der lagt op til et intensivt forløb, hvor den enkeltes udbytte i høj grad er afhængig af den arbejdsindsats, der lægges i forløbet. Ansøgere opfordres derfor til at notere sig ovenstående datoer samt sørge for at afsætte tid til at arbejde med materialet i de mellemliggende dage.

Om Mathias Rüegg

Mathias Rüegg er bosat i Wien og har i mange år arbejdet med Vienna Art Orchestra som han grundlagde i 1977 - men har også komponeret for klassiske orkestre, kammerorkester m.m. Hans musik krydser over gængse genrebetegnelser og bygger på den europæiske musiktradition - men med en grundig viden om også fx. den amerikanske bigband-skole, som han ad flere omgange har taget under kærlig behandling med Vienna Art Orchestra.

Læs mere om Mathias Rüegg.

The Orchestra har igennem snart 25 år arbejdet med udvikling af bigband-formatet som hovedformål. Med Komposium ønsker The Orchestra at invitere komponister med vidt forskellige baggrunde til at skrive for orkesterformen.

Ansøgning:

Workshop-forløbet afvikles af JazzDanmark for DJBFA i samarbejde med The Orchestra. Medlemsskab af KODA er påkrævet for at kunne deltage i workshoppen. Førstegangsansøgere til projektet har fortrinsret. Deltagelse i workshoppen koster 1.000,- som opkræves af DJBFA.

Send dit ansøgningsskema til djbfa@djbfa.dk

Ansøgningen bør indeholde oversigt over tidligere kompositorisk virke, evt. highlights samt 2-3 direkte links til lydeksempler.

Ansøgningsrunden er slut.

Udvælgelse af deltagere foretages af et kunstnerisk udvalg bestående af repræsentanter fra bl.a. The Orchestra i samarbejde med Mathias Rüegg. Workshopforløbet afvikles i København. Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

Ansøgningsfrist: mandag d. 6. marts kl. 23.59

Svar på ansøgning kan forventes ultimo marts.