Kulturpolitik

DJBFA arbejder for professionelle komponister og sangskrivere, der seriøst og med høj faglighed skaber, undersøger og udvikler original musik. DJBFA understøtter medlemmernes kunstneriske, arbejdsmæssige og forretningsmæssige virke og vilkår og prioriterer kulturpolitisk indsats, lobbyarbejde og samarbejder med alle interessante spillere i markedet.

DJBFA værdsætter faglighed og professionalisme i alle vores møder med omverdenen – og går gerne utraditionelt til værks. Vi går også gerne forrest og tager initiativer og skaber muligheder på vegne af medlemmerne og deres virke ved både at vise, hvad musikken kan, til dem, som ikke kender den, og initierer at få taget de diskussioner, der skal tages for at udfordre fastlåste holdninger og forestillinger. 
 

Mærkesag: Public service

I 2018 forhandles der et nyt medieforlig på plads. DJBFA har været i dialog med relevante politikere og medieordførere om muligheder og udfordringer. Foreningen har bl.a. budt ind med et forslag om at etablere en ekstern public service-pulje, hvor udefrakommende spillere kan få mulighed for at skabe interessante musikprogrammer, der omhandler al den musik, som aldrig spilles på FM-kanalerne. Den er blevet taget godt imod af politikerne og vil måske på sigt give en mulighed for at reparere på den lidt skrantende genrebevidsthed i den brede befolkning. Her er især tale om børnemusikken, worldmusikken, folk og jazz, som helt generelt er screenet fra de hellige haller. DJBFA mener, at den musikalske bredde er vigtig at bevare og forsvare ved at insistere på varetagelse og eksponering på public service-kanalerne.
 

Mærkesag: Musik & Sundhed

DJBFA taler musikkens sag i sundhedssammenhænge. Vi tror på, at musik kan blive en løftesang for nogle af de udfordringer, vi har sundhedsmæssigt i samfundet. DJBFA er hjernen bag Musik og Sundheds-Alliancen, et tværfagligt handlefællesskab på tværs af faggrupper inden for musik og sundhed. Her mødes eksperter og organisationer for at udvikle musikkoncepter til implementering i sundhedsvæsenet.

I DJBFA's Produktionspulje er der i 2018 øremærket 400.000 kr. til støtte for projekter, som falder inden for området Musik & Sundhed.
 

Internationalt engagement og danske musikudvalg

DJBFA’s kulturpolitiske engagement og arbejde foregår ikke mindst i alle de danske og internationale råd og udvalg, som DJBFA er repræsenteret i.

Det gælder bl.a. den nordiske komponistsammenslutning NPU: Nordisk Populærautor Union samt ECSA, sammenslutningen af 50 europæiske komponist- og sangskriverforeninger, der arbejder for musikkens skabere og rettighedshavere på tværs af landegrænser. DJBFA er også repræsenteret i ECSA’s udvalg for film- og audiovisuel musik, FFACE, samt ECSA’s populærmusikalske udvalg, APCOE.

Derudover er DJBFA repræsenteret i Kodas bestyrelse, Kodas Musikfaglige udvalg, Koda Dramatiks bestyrelse, Kodas Legatudvalg, BFM/Brancheklub for Film- og Mediekomponister, Copydan Tekst & Node, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Fonogramudvalg, Dansk Kunstnerråd – Rådet, Samrådet for ophavsret, JazzDanmarks repræsentantskab, ROSA, SPOT Festival, Folk Danmark, SNYKs bestyrelse og Filminstituttets Kontaktudvalg.

Se hvem fra DJBFA, der pt. sidder i udvalgene HER.
 

Kulturpolitisk post fra formanden

DJBFA's formand skriver med jævne mellemrum indlæggene "Kulturpolitisk post fra formanden", hvor der sættes fokus på noget af det kulturpolitiske arbejde, der foregår i foreningen.

Læs de seneste udgaver her:

Følg også med i DJBFA's kultur- og musikpolitiske initiativer, debatter, arrangementer m.m. under Aktuelt.