Aktuelt

Kulturpolitisk post fra formanden nr. 1

Mandag, 16 april, 2018
I Kulturpolitisk post fra formanden vil DJBFA's formand fremover med jævne mellemrum lave nedslag i det kulturpolitiske arbejde, der foregår i DJBFA og sætte fokus på nogle af de emner, foreningen arbejder med.

Jeg har længe savnet at have et sted, hvor jeg kan fortælle jer medlemmer i DJBFA, hvad jeg egentligt laver i gangene på Christiansborg, ved internationale møder, til receptionerne, the works.

Det sted har jeg nu fået. Her i Kulturpolitisk post fra formanden. Velkommen!

Komponistforening med holdning – og tre krydser i kalenderen
Som en del af omstruktureringerne i foreningen har vi haft mange diskussioner både i bestyrelsen og med jer medlemmer om, hvad der er vigtigt at kunne som komponistforening. Dét at være politisk talerør for jer som komponister og sangskrivere har stået højt på listen. 

Derfor har vi internt etableret et slogan eller en bevægelse, som vi kalder “DJBFA – Komponistforening med holdning”. Det handler i sin enkelhed om, at jeg selv som foreningens formand og konsulent Thomas Garlov som praktisk støtte, arbejder med at løfte den opgave. Vi arbejder hele tiden efter bestyrelsens strategiske anvisninger, omend politik også er det muliges kunst, sådan er det bare. 

Under den fane har vi tre vigtige arrangementer i den kommende tid:

DJBFA inviterer til debatmøde om Musik og Forskning. Kom... Vi gør det for at inspirere hinanden, debattere og blive klogere sammen. Det foregår den 26. april. Det bliver sjovt og bevidsthedsudvidende.

Den 1. juni afholder vi en mini-høring på Christiansborg om Musikhandlingsplanen. Den udløber nemlig i år. Vi vil gerne sende et tydeligt signal om, at der laves en ny politisk handlingsplan for musikken. Her gemmer sig mange penge.

Sidst men ikke mindst, så arbejder vi på at lave et sjovt “Pop-up event”, der skal sætte folkemusikken på dagsordenen på Folkemødet på Bornholm. Det gør vi i samarbejde med genreorganisationen Tempi fredag den 15. juni. Kom og dans med, hvis du er derovre! Tidspunkt og sted kommer.

Medieforlig på dagsordenen
Lige nu og her er det medieforliget, der fylder. Regeringen er kommet med deres længe ventede udspil til en kommende medieaftale. De kommende uger skal dette udspil forhandles. Så det er ikke den endelige model endnu.  

Lad mig starte med, hvad vi kan være glade for i udspillet… Vi er glade for, at der er fokus på kultur. Udspillet fra regeringen nævner flere gange, at der skal fokus på kultur. Og regeringen har taget vores forslag om en ekstern public service-pulje til sig i en sådan grad, at man foreslår en væsentlig større pulje end hidtil: 220 millioner kroner. Fantastisk. Det er mange penge til at producere indhold for. Også kultur. Hvis jeg skal klage, så er det bare håbløst, at DR ikke må søge puljen. DR er virkelig gode til at lave public service-indhold. Så hvorfor skal de ikke have lov at søge på linje med andre?

Det fører mig videre til, hvad vi bestemt ikke er så glade for: Hele udspillet fra regeringen til en ny medieaftale lugter desværre af, at public service skal have én over nakken. Privatisering og kommercielle hensyn fylder alt for meget. Det er synd. For det er ekstremt vigtigt, at vi som samfund bakker ordentligt op om grundtanken i public service.

 I det hele taget er det et meget forkert signal, at regeringen og det borgerlige flertal lægger op til, at der skal spares penge på public service-indsatsen. Helt forkert i en tid, hvor vi er så pressede af globalisering og digitalisering. Det mærker vi jo også som komponister og sangskrivere. For mange af os er det rigtig svært at synliggøre vores musik. Vi har derfor brug for mere public service der tager sine forpligtelser gravalvorligt. 

Derfor er det også skidt, at man i regeringens forslag er så glade for en nedlæggelse af FM-båndet. Det er allerede sket i Norge, og resultaterne ses nu med lynets hast. Med ét knips har man mistet alle unge lyttere. Sådan. Jeg tror ikke, at det er fornuftigt at kopiere den fremgangsmåde. 

Den kommende tid skal politikerne forhandle. Det bliver intenst. Jeg har et håb om, at man er så fornuftige i regeringspartierne, at man prioriterer, at der skal laves en bred aftale. Jeg kan godt blive lidt bange for, at det modsatte sker. Ærgerligt, for en smal aftale kommer ikke til at styrke public service – og i sidste ende heller ikke musikken.

Vi gør, hvad vi kan, for at tale musikkens værdi og vores værdi som danske komponister og sangskrivere. Også når der efter medieaftalen skal forhandles en public service-kontrakt mellem politikerne på Christiansborg og DR. Den historie skal fortælles tit, så den er top of mind hos dem alle.

Jeg er faktisk rigtig spændt på, hvor vi ender. Vi skrives ved.

Det var så min debut med min kultur-post. Tak for din opmærksomhed!

- Susi Hyldgaard.
 

(Foto øverst: fra generalforsamlingen 2018. Fotograf: Mads Lending).