Musik & Sundhed

Om tænketanken Musik & Sundhed og hvordan du kommer med.

Musik & Sundhed er en tænketank skabt og drevet af DJBFA. Tænketanken har tre formål:

 • At formidle ny og eksisterende viden om musiks anvendelse inden for sundhed
 • At udvikle musikinitiativer til implementering i sundhedssektoren (til forebyggelse og behandling)
 • De to første formål understøtter målet om at påvirke beslutningstagere til at prioritere musik inden for sundhed

DJBFA har skabt tænketanken, fordi musik kan noget særligt inden for sundhedsfeltet. Vi tror på, at vi som musikkens skabere derfor også kan bidrage til at skabe et sundere liv og sundere samfund med hjælp fra musikken.
Komponister ved, hvordan man kan bruge musikkens særlige virkemidler. Musik & Sundhed kan derfor medvirke til at skabe nye anvendelsesmuligheder for musikken og nye indtjeningsmuligheder for komponister og sangskrivere.
 

Hvad skal vi komponister lave i tænketanken?

I tænketanken skal komponister sammen med en række sundhedsfaggrupper medvirke til at udvikle musikinitiativer, der kan fremme sundhed for patienter og borgere. Som komponist møder du en række forskellige fagkompetencer, ildsjæle og centrale folk i sundhedsbranchen. Efter fællesmødet i tænketanken skal komponister indgå i arbejdsgrupper i udviklingen af konkrete musikinitiativer.

Tænketanken skal vise musikkens muligheder inden for sundhedsområdet. Og medvirke til at udvikle et sundhedsvæsen, hvor musikinitiativer indarbejdes i forbindelse med forebyggelse eller behandling af fx livsstilssygdomme, eller hvor musik kan virke smertelindrende.

Som komponist kan du deltage på tre måder:

 • Du kan deltage på de to halvårlige fællesmøder i tænketanken.
 • Du kan indgå i arbejdsgrupper sammen med sundhedsfagfolk i udviklingen af konkrete musikinitiativer.
 • Du kan modtage coaching, hvis du enten ønsker at arbejde med musik inden for sundhed eller allerede er i gang med at arbejde inden for feltet.
   

Søg om deltagelse i tænketankens arbejde

Alle DJBFA- og Koda-medlemmer kan søge om deltagelse i tænketanken Musik & Sundhed.

For at komme med i tænketanken, kræver det i første omgang, at du indsender dit CV med en motiveret begrundelse for, hvorfor du er oplagt til at indgå i arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne oprettes næsten altid på baggrund af de halvårlige møder i tænketanken.

Samtidig skal du kunne genkende dig selv og din motivation ud fra disse fire punkter:

 • Du arbejder med et konkret musikprojekt inden for sundhed, du har konkret erfaring inden for feltet eller du har et brændende ønske om at komme i gang med at arbejde med musik inden for sundhed.
 • Du tør at tænke stort og er villig til at gå nye veje for at sikre, at musikken anvendes på nye måder.
 • Du har en oprigtig interesse i at komponere musik inden for sundhedsområdet.
 • Du deltager proaktivt i udviklingen af konkrete sundhedsfremmende musikinitiativer i arbejdsgrupper.

Indsend dit CV og en motiveret ansøgning til projektkoordinator Jenny Knutsen på jek@mb2020.dk.
 

Det får du ud af at deltage som komponist

 • Mulighed for at deltage i tænketankens halvårlige fællesmøder, hvor komponister og sundhedsfaggrupper mødes.
 • Mulighed for at deltage i en arbejdsgruppe i udviklingen af et konkret musikinitiativ.
 • Adgang til gratis, professionel facilitering af arbejdsgruppemøder via vores facilitator.
 • Løbende information, viden, cases og praksisfortællinger om musik inden for sundhed.
 • Adgang til et stort netværk af eksperter på tværs af musik og sundhed.
 • Mulighed for at trække på tænketankens netværk, hvis du mangler sparring eller kompetencer til at videreudvikle et projekt.

Se mere på Musik & Sundheds hjemmeside.

Tilbageblik: Hvordan har DJBFA's projekt MusicBusiness 2020 udviklet sig til Musik & Sundhed og hvorfor?
Det kan du læse om HER.