Aktuelt

Musik & sundhed: Komponisternes nyskabende projekter

Fredag, 21 september, 2018
Musik, der hjælper Parkinson-ramte med at gå. Meditationsmusik, der afstresser mennesker. Unikke koncerter for personer med demens. Det er tre af de projekter, der i år har opnået støtte via øremærkede midler fra DJBFA.

En af DJBFA’s kulturpolitiske mærkesager er Musik & Sundhed – hvordan musikken kan bidrage til et sundere liv og mindre sygdom på mange forskellige fronter. Derfor er der i 2018 øremærket 400.000 kr. i DJBFA’s Produktionspulje til projekter, der falder inden for kategorien Musik & Sundhed. 

Produktionspuljen har fire årlige frister, og efter 2018’s to første ansøgningsrunder i foråret er der uddelt støtte til otte Musik & Sundhed-projekter for i alt 143.000 kr. ud af de samlede 2,2 millioner kr., som er uddelt fra Produktionspuljen i 2018 indtil videre. 

Her zoomer vi ind på tre af de Musik & Sundhed-relaterede projekter, som har fået yderligere luft under vingerne via støtten fra DJBFA. 
 

Parkinson-Pod

Komponist Martin Jantzen står bag Parkinson-Pod. PR-foto.Martin Jantzen er en af de komponister, der har fået støtte til et projekt inden for Musik & Sundhed: Parkinson-Pod. Projektet er udviklet af Martin Jantzen i samarbejde med fysioterapeut Birgitte Brabrand og er bl.a. blevet målrettet via et coachingforløb hos DJBFA’s coach, Bjørg Hedelykke. 

Der er stærk naturvidenskabelig evidens for, at rytmisk musik bedrer Parkinson-patienters gang. Med afsæt i Birgitte Brabrands viden om brugen af musik i Parkinson-ramtes træning og hendes mangeårige erfaring med, hvilken musik som virker bedst, har Martin Jantzen komponeret musik indspillet i forskellige rytmer skræddersyet til Parkinson-patienter. 

Martin og Birgitte har startet foreningen Et bedre liv med musik. Her vil de gøre det enkelt og gratis for Parkinson-ramte at bruge musikkens rytme dagligt, når de går. Hermed opnår de større fysisk mobilitet og større tryghed ved at færdes udenfor, mindre tendens til at falde, og samlet set bedre livskvalitet. 

Martin Jantzen har fået støtte til udviklingen af appen Parkinson-pod. Den skal indeholde musik til brug for den enkelte Parkinson-ramte privat og for fysioterapeuter i deres træning af patienter. Og der skal udvikles musik, som er enkel for fysioterapeuter at bruge. Søren Bundgaard er blevet en del af projektet, både som musiker og som producent.

Martin fortæller:
- Med DJBFA’s støtte har vi fået sat gang i projektet og kan starte med at indspille musikken i efteråret. Det er otte nykomponerede numre, som alle tager udgangspunkt i forskellige dogmer som tydelig rytme, fast puls, varierende synkoperinger – gerne i stortrommen, samme BPM igennem alle numrene osv. Vi har fundet ud af, at vi rammer bredest med 100, 107, 114 og 120 BPM. Det er vigtigt, at patienterne bruger musikken og rammer slagene. Så det er ikke ligegyldigt, hvor hurtigt eller langsomt, nummeret er. Det er vigtigt, at den Parkinson-ramte går på hvert enkelt slag i det tempo, som passer vedkommende. Musikken har Birgitte afprøvet på holdtræning i sin klinik. Det fungerer rigtigt godt, og der er kommet en masse positiv feedback. 
 

”Det fælles nu, vi deler”

Torben Westergaards projekt ”Det fælles nu, vi deler” har også fået støtte fra Produktionspuljen i 2018. Nærmere betegnet til indspilning og udgivelse af musik til mindfulness-meditation til brug bl.a. i forbindelse med stressbekæmpelse.  

Meditation med Torben Westergaard på bas. Foto: Martin Dam KristensenProjektet arbejder med en ny tilgang til brug af musik i mindfulness-instruktion, hvor den indgår som medskabende part mellem instruktør og deltagere. Musikken er 100 % improviseret og skabt i nuet af Torben Westergaard på bas og loop-pedal gennem musisk ”resonans”. Det betyder, at der kun spilles, når der føles behov for det. Dette øger pladsen til deltagernes eget nærvær og tilbyder på samme tid et muligt opmærksomhedsanker. 

Næste skridt er at udbrede mindfulness-musikken via indspillede numre. Musikken er gennem et halvt år blevet udviklet med faglig sparring fra overlæge Lone Overby Fjorback fra Aarhus Universitetshospital, som også er leder af Dansk Center for Mindfulness. Centret arbejder hele tiden med at finde nye metoder til træning af mental sundhed og ønsker at udvikle denne musiske vinkel på emnet. 

Musikken er også blevet testet i praksis ved en række livearrangementer, bl.a. på Folkeuniversitetet i Aarhus. Projektets målgruppe er de mange på arbejdsmarkedet, der har brug for at lade op eller stresse af. Her kan anvendelsen af musik være med til at indfange de, der måske har det svært med den ”rene” meditation.  
 

Unik koncert for mennesker med demens

Et andet projekt inden for Musik og Sundhed, der har fået støtte via DJBFA, er Lil Lacy, Frederik Sakham og Anna Jalvings koncerter for mennesker med demens. 

På baggrund af flere års nysgerrighed om, hvordan musik bevæger et menneske, indledte Lil Lacy et samarbejde med musikterapeut Chris Lykkegaard på DemensCentrum Aarhus (DCA) om at udvikle en personafstemt koncert for mennesker med demens. Samarbejdet opstod igennem Musik, Sundhed og Omsorg, et projektforløb via Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Kommune, støttet af DJBFA. 

I løbet af 2017-18 blev der skrevet arrangementer af nøje udvalgte sange og skabt en koncertform med dynamisk udviklingskurve, skræddersyet til borgernes behov på DCA. Arrangementerne blev udviklet i samspil mellem musikerne Anna Jalving (violin, sang), Frederik Sakham (bas, sang) og Lil Lacy (cello, sang). Siden december har trioen spillet 15 koncerter for borgere med demens. Udvikling af arrangementer og erfaringer med koncerterne er løbende observeret og vejledt af musikterapeut Chris Lykkegaard.

Lil Lacy fortæller:Anna Jalving, Frederik Sakham og Lil Lacy under demens-koncert. Privatfoto.
- Vi har erfaret, hvordan musikken har forskellig indflydelse på borgene afhængig af omgivelser, personalets forberedelse, dagens gang og måden, musikken spilles på. Og at koncerterne og musikken har en betydelig effekt på borgerne. Vi har lært mange vigtige nuancer at kende i forhold til kontakt med borgere, pårørende, frivillige og ansatte. Vi har udvidet vores forståelse af dét at spille for mennesker med demens, samt hvor vigtigt det er at tilrettelægge koncerterne i samspil mellem musikerne og de ansatte. 

- Hver gang vi spiller de nøje arrangerede koncerter, oplever vi vigtigheden af som musikere konstant at være åben for at kunne gå i nye retninger og respondere opmærksomt, venligt, tålmodigt og kreativt på de behov, udfordringer eller åbninger, borgerne har.  

- Vi har nu afsluttet vores andet samarbejdsforløb, støttet af DJBFA, som var en succes. Vi planlægger og fundraiser nu et flerårigt projekt i samarbejde med DCA, hvor vi vil indsamle data om koncerternes effekt. Ønsket er at opnå og udbrede viden om, hvordan musik og især koncertoplevelser kan fremme livskvaliteten for demensramte og deres omgivelser. På baggrund af det vil vi lave metodebeskrivelse til gavn for andre musikere, der vil arbejde med musik og omsorg, og for koncertsteder som fx hospital eller hospice.  


Ud over de ovenstående tre projekter har projekter af Martin Ullits Dahl, Thor Backhausen, Jan Rørdam, Malene Mortensen og Jonas Stampe indtil videre fået støtte fra Produktionspuljens øremærkede midler. 

Midlerne fra DJBFA’s Produktionspulje kommer fra Kodas kulturelle midler. 

DJBFA’s Produktionspulje kan søges igen i årets to sidste ansøgningsrunder, som har frist hhv. den 1. oktober 2018 kl. 12.00 og 1. december 2018 kl. 12.00.