Netværk

I foreningens netværker møder du kolleger, der har samme nysgerrighed for musikken og komposition som dig selv. Alle medlemmer af Koda kan søge om optagelse i netværkene.

Skaberklubben

I det nye online netværk kan du dele erfaringer og udfordringer med at navigere i kreative processer. Skaberklubben handler om kreative processer, om at dele gode arbejdsrutiner og udfordre hinanden til at skrive på nye måder ud fra et ønske om, at man går fra møderne med forstærket skaberlyst.

Næste arrangementer: 7. maj, 20. maj og 6. juni med hhv. Mathias Lilholt, Anders Rhedin og Jenny Rossander (Lydmor) som oplægsholdere. Læs mere.

Kontakt og tilmelding: Mathias Lilholt matlilholt@gmail.com

 

ES21Gel kigger forbi ES21

Netværk for elektronisk musik og omegn, drevet af DJBFA og Dansk Komponistforening. Netværksmøderne finder sted i København.

Næste arrangement: Om musik og scenekunst med gæsterne Rumpistol og Gel tirsdag den 3. marts 2020 kl. 13-16 på Vesterbro. Læs mere og tilmeld dig (fuldt booket, venteliste).

Kontakt og tilmelding: Jan Lippert: newsound21@gmail.com

 

Bag musikken med Kajsa Vala

Kajsa Vala er sangskriver, sangerinde og guitarist, der de seneste år har haft travlt med både sit solomateriale og turnévirksomhed med bl.a. Sune Wagner og Psyched Up Janis. Med netværket i Aarhus byder hun på indspark fra aktører uden for og inden for musikmiljøet med fokus på alt fra komposition og sparring til branding og mental sundhed. Netværket holder typisk til i Aarhus.                    

Næste arrangement: Bag musikken med Kajsa Vala har fokus på mental sundhed for sangskrivere og musikere med besøg fra stressekspert Bobby Zachariae. Det er 18. februar i Aarhus. Læs mere og tilmeld dig.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Kajsa Vala på kajsavala@gmail.com

 

Mandagsklubben

Mandagsklubben på 5E har inviteret et bredt funderet miljø, hvor mange herboende og gennemrejsende musikere spiller og blander sig med vores lokale miljø i løbet af de seneste fem år. Ofte kommer en musiker/komponist og spiller på klubben en mandag og er hurtigt væk igen. Derfor vil vi bruge anledningen til at invitere udvalgte artister til et mindre netværk forud for koncerten, hvor man kan spørge ind til deres metode, netværk og proces.

Typisk tidsramme: 17.00-18.30.

Næste arrangement: Mandag den 13. januar inviterere DJBFA's netværk Mandagsklubben til talk med den innovative trompetist Axel Dörner. Læs mere og tilmeld dig.

Kontakt og tilmelding: Kresten Osgood på osgood@funky.dk

 

Sessions og sangskrivning

DJBFA’s nye netværk henvender sig til professionelle sangskrivere, der arbejder med co-writes og cuts. Det kan enten være på fuldtid eller ved siden af en artistkarriere. I dette netværk vil du møde andre ligesindede og dele dine ønsker og udfordringer eller møde eventuelle nye samarbejdspartnere. Til hvert møde vil der være et oplæg fra en professionel producer, sangskriver eller forlagsejer, som giver deres erfaringer videre og går i dialog med netværkets deltagere.

Baggrund for netværket: DJBFA afholder mange A-ophold med sangskrivning og sessions i fokus, herunder A-Camp Stockholm, A-Camp USA, PopCamp og Eurovision Camp. A-opholdene er intense og længerevarende, og derfor er der brug for et kortere møde, som har samme professionalisme og inspiration, men som er nemmere at tilgå i sin hverdag.

Praktisk info: Møderne vil typisk have en varighed på 2-3 timer fra kl. 17 på en hverdag. Møderne indeholder præsentation, oplæg af udefrakommende, Q&A og sandwich. Netværket er kurateret af Kamilia Amélie og foregår midt i København.

Seneste arrangement: Netværket besøgte lydstudiet Nephel Music i Vanløse i november 2019. Læs mere.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Kamilia Amélie på tlf. nr. 23 34 74 61 eller kamilia@amebyame.com.

 

DJBFA Klubben Vest

Netværk for komponister og sangskrivere i Jylland - med arrangementer skiftevis i Aarhus og Randers. Typisk indeholder netværksaftenerne i Klubben Vest en hyggelig middag og besøg, som regel med lidt livemusik, fra en spændende komponist.

Næste arrangement: Klubben Vest i Randers inviterer på middag og koncert med trioen Night Bells. Læs mere og tilmeld dig.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Randers: karolinegro@hotmail.com eller jacobvenndt@jacobvenndt.dk / Aarhus: pianist@kurtfrimodt.dk
 

BFMFilmkomponist Jonas Struck besøger Seminar & Bar i samarbejde med BFM.

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister.

Vil du høre mere om netværket og mulighederne for optagelse, så læs mere på www.filmkomponister.dk.

Kommende arrangement: Til DJBFA's Seminar & Bar den 23. januar 2020 er der bl.a. fokus på filmmusik med filmkomponist Jesper Hansen. Læs mere og tilmeld dig.

Kontakt og tilmelding: Lone Nyhuus: lony@filmkomponister.dk


Der ydes transportrefusion for DJBFA-medlemmer og andre Koda-medlemmer i forbindelse med deltagelse i netværksarrangementer, hvis man krydser Storebælt. Du skal rejse med billigste transportform (ikke taxa), og du kan få refunderet op til 1.000 kr. Kopi af transport-bilagene sendes til djbfa@djbfa.dk.

DJBFA's netværk drives med midler fra Kodas Kulturelle Midler.