Netværk

I foreningens netværker møder du kolleger, der har samme nysgerrighed for musikken og komposition som dig selv. Alle medlemmer af Koda kan søge om optagelse i netværkene.
 

Politisk netværk

DJBFA har altid markeret som en stærk spiller på den kulturpolitiske scene. Det politiske netværk vil invitere til oplæg og debatter. Tanken er at skabe et kulturpolitisk forum, hvor man kan blive klogere og udveksle ideer og holdninger, der peger fremad og som måske endda kan være med til at sætte en politisk dagsorden.

Et møde hvor Koda-medlemmer kan mødes og diskutere musikfokuserede emner inden for kulturpolitik, med henblik på at opkvalificere den politiske diskussion, hvor vi måtte møde den. Mød relevante gæster, også dem der kan argumentere ud fra den “modsatte position” - ikke for at skabe polemik og skænderi, men at skærpe og kvalificere argumenter.

Et typisk netværksmøde er:

  • Oplæg fra mødeleder eller gæst om aftenens emne.
  • Diskussion af konkrete eller hypotetiske problematikker i relation til emnet.
  • Arbejde med, og inspiration til, små og store politiske initiativer.

Netværket bidrager med:

  • Et rum for grundig diskussion og meningsudveksling for medlemmerne.
  • Vidensdeling og afprøvning af ideer på teoretisk plan.
  • Dialog med bestyrelsen og konkrete forslag til fokusområder for foreningens arbejde.

Der vil blive inviteret spændende aktører fra kulturelle og politiske miljøer og selvfølgelig fra musikmiljøet. Netværket foregår midt i København. Netværkets første møder finder sted i starten af 2019.

Kontakt og tilmelding: Troels Abrahamsen på troels@blck.dk

 

Bag kompositionen

Komponist, lydkunstner og improvisationsmusiker Christian Windfeld er vært ved en række sammenkomster, hvor gæstende internationale komponister vil fortælle om deres kunstneriske praksis, kreative netværksdannelse og community building. Der vil være særligt fokus på samarbejder på tværs af kunstarterne samt værdien af at opbygge kunstneriske netværk, lokalt såvel som internationalt. Netværket holder typisk til i Aarhus.                    

Seneste arrangement var i oktober 2018 i Aarhus, hvor komponist og kontrabassist Adam Pultz Melbye var gæst. Læs mere.

Kontakt og tilmelding: Christian Windfeld på christianwindfeld@gmail.com

 

Mandagsklubben

Mandagsklubben på 5E har inviteret et bredt funderet miljø, hvor mange herboende og gennemrejsende musikere spiller og blander sig med vores lokale miljø i løbet af de seneste fem år. Ofte kommer en musiker/komponist og spiller på klubben en mandag og er hurtigt væk igen. Derfor vil vi bruge anledningen til at invitere udvalgte artister til et mindre netværk forud for koncerten, hvor man kan spørge ind til deres metode, netværk og proces.

Seneste arrangement: Den 29. oktober 2018 talte Kresten Osgood med Tristan Honsinger, den legendarisk cellist og improvisator. Læs mere.

Tidsramme: 17.00-18.30

Kontakt og tilmelding: Kresten Osgood på osgood@funky.dk

 

Sessions og sangskrivning

DJBFA’s nye netværk henvender sig til professionelle sangskrivere, der arbejder med co-writes og cuts. Det kan enten være på fuldtid eller ved siden af en artistkarriere. I dette netværk vil du møde andre ligesindede og dele dine ønsker og udfordringer eller møde eventuelle nye samarbejdspartnere. Til hvert møde vil der være et oplæg fra en professionel producer, sangskriver eller forlagsejer, som giver deres erfaringer videre og går i dialog med netværkets deltagere.

Baggrund for netværket: DJBFA afholder mange A-ophold med sangskrivning og sessions i fokus, herunder A-Camp Stockholm, A-Camp USA, PopCamp og Eurovision Camp. A-opholdene er intense og længerevarende, og derfor er der brug for et kortere møde, som har samme professionalisme og inspiration, men som er nemmere at tilgå i sin hverdag.

Praktisk info: Møderne vil typisk have en varighed på 2-3 timer fra kl. 17 på en hverdag. Møderne indeholder præsentation, oplæg af udefrakommende, Q&A og sandwich. Netværket er kurateret af Kamilia Amélie og foregår midt i København.

Første arrangement: Mød sangskriverkolleger og hør foredrag med Julia Fabrin 10. december 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Kontakt og tilmelding: Kamilia Amélie på tlf. nr. 23 34 74 61 eller kamilia@amebyame.com.

 

ES21

Netværk for elektronisk musik og omegn, drevet af DJBFA og Dansk Komponistforening.

Seneste arrangement: Torsdag den 8. november inviterede det elektroniske netværk til artist talk med RP Boo samt til skriveværksted om "den gode PR-tekst". Læs mere.

Kontakt og tilmelding: Jan Lippert: newsound21@gmail.com

 

DJBFA Klubben Vest

Netværk for komponister og sangskrivere i Jylland - med arrangementer skiftevis i Aarhus og Randers. Typisk indeholder netværksaftenerne i Klubben Vest en hyggelig middag og besøg, som regel med lidt livemusik, fra en spændende komponist.

Seneste arrangement var søndag den 28. oktober med middag og musikforedrag med Ivan Pedersen i Aarhus. Læs mere her.

Kontakt og tilmelding: Randers: karolinegro@hotmail.com eller jacobvenndt@jacobvenndt.dk / Aarhus: pianist@kurtfrimodt.dk

 

BFM

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister.

Vil du høre mere om netværket og mulighederne for optagelse, så læs mere på www.filmkomponister.dk.

Kontakt og tilmelding: Lone Nyhuus: lony@djbfa.dk


Der ydes transportrefusion for DJBFA-medlemmer og andre Koda-medlemmer i forbindelse med deltagelse i netværksarrangementer, hvis man krydser Storebælt. Du skal rejse med billigste transportform (ikke taxa), og du kan få refunderet op til 1.000 kr. Kopi af transport-bilagene sendes til djbfa@djbfa.dk.

DJBFA's netværk drives med midler fra Kodas Kulturelle Midler.