Netværk

I foreningens netværker møder du kolleger, der har samme nysgerrighed for musikken og komposition som dig selv. Alle medlemmer af Koda kan søge om optagelse i netværkene.

Bag kompositionenBag kompositionen havde besøg af Fredrik Lundin i oktober. Foto: Kim Matthäi Leland.

Komponist, lydkunstner og improvisationsmusiker Christian Windfeld er vært ved en række sammenkomster, hvor gæstende internationale komponister vil fortælle om deres kunstneriske praksis, kreative netværksdannelse og community building. Der vil være særligt fokus på samarbejder på tværs af kunstarterne samt værdien af at opbygge kunstneriske netværk, lokalt såvel som internationalt. Netværket holder typisk til i Aarhus.                    

Seneste arrangement: Bag kompositionen og Christian Windfeld inviterede til arrangement med inspirerende samtale og musik med komponist, saxofonist og fløjtenist Fredrik Lundin 24. oktober i Aarhus.
Læs mere.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Christian Windfeld på christianwindfeld@gmail.com

 

Mandagsklubben

Mandagsklubben på 5E har inviteret et bredt funderet miljø, hvor mange herboende og gennemrejsende musikere spiller og blander sig med vores lokale miljø i løbet af de seneste fem år. Ofte kommer en musiker/komponist og spiller på klubben en mandag og er hurtigt væk igen. Derfor vil vi bruge anledningen til at invitere udvalgte artister til et mindre netværk forud for koncerten, hvor man kan spørge ind til deres metode, netværk og proces.

Typisk tidsramme: 17.00-18.30.

Seneste arrangement: Mandag den 11. november inviterede DJBFA's netværk Mandagsklubben til artist talk med Johnny Reinhard, den amerikanske polymikrotonale komponist og virtuose fagottist. Læs mere.

Kontakt og tilmelding: Kresten Osgood på osgood@funky.dk

 

Sessions og sangskrivning

DJBFA’s nye netværk henvender sig til professionelle sangskrivere, der arbejder med co-writes og cuts. Det kan enten være på fuldtid eller ved siden af en artistkarriere. I dette netværk vil du møde andre ligesindede og dele dine ønsker og udfordringer eller møde eventuelle nye samarbejdspartnere. Til hvert møde vil der være et oplæg fra en professionel producer, sangskriver eller forlagsejer, som giver deres erfaringer videre og går i dialog med netværkets deltagere.

Baggrund for netværket: DJBFA afholder mange A-ophold med sangskrivning og sessions i fokus, herunder A-Camp Stockholm, A-Camp USA, PopCamp og Eurovision Camp. A-opholdene er intense og længerevarende, og derfor er der brug for et kortere møde, som har samme professionalisme og inspiration, men som er nemmere at tilgå i sin hverdag.

Praktisk info: Møderne vil typisk have en varighed på 2-3 timer fra kl. 17 på en hverdag. Møderne indeholder præsentation, oplæg af udefrakommende, Q&A og sandwich. Netværket er kurateret af Kamilia Amélie og foregår midt i København.

Næste arrangement: Netværket besøger lydstudiet Nephel Music i Vanløse. Netværk med dine sangskriver-kolleger og prøv sangskriverevnerne af i fællesskab i lydstudiet Nephel Music. Det sker torsdag den 21. november 2019 kl. 17.00-21.00. Læs mere og tilmeld dig.

Kontakt og tilmelding: Kamilia Amélie på tlf. nr. 23 34 74 61 eller kamilia@amebyame.com.

 

ES21

Netværk for elektronisk musik og omegn, drevet af DJBFA og Dansk Komponistforening. Netværksmøderne finder sted i København.

Seneste arrangement: Fælles frokost på café efterfulgt af inspirationsoplæg og besøg i studiet hos lyddesigner Peter Albrechtsen den 10. oktober 2019.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Jan Lippert: newsound21@gmail.com

 

DJBFA Klubben Vest

Netværk for komponister og sangskrivere i Jylland - med arrangementer skiftevis i Aarhus og Randers. Typisk indeholder netværksaftenerne i Klubben Vest en hyggelig middag og besøg, som regel med lidt livemusik, fra en spændende komponist.

Næste arrangement: Klubben Vest i Aarhus inviterer inden for på restauranten Gastro & Vino til årets musikalske (jule)sammenkomst, hvor komponister får mulighed for at bidrage med egne kompositioner. Læs mere og tilmeld dig.

Nyt arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Randers: karolinegro@hotmail.com eller jacobvenndt@jacobvenndt.dk / Aarhus: pianist@kurtfrimodt.dk
 

BFMFilmkomponist Jonas Struck besøger Seminar & Bar i samarbejde med BFM.

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister.

Vil du høre mere om netværket og mulighederne for optagelse, så læs mere på www.filmkomponister.dk.

Kommende arrangement: Til DJBFA's Seminar & Bar den 28. november er der bl.a. fokus på filmmusik og lyddesign, når filmkomponist Jonas Struck og lyddesigner Peter Albrechtsen holder totimers seminar og deler ud af deres viden. Man kan på samme dag også vælge et seminar med fokus på spilmusik ved komponist Peter Due. Disse seminarer præsenteres i samarbejde med BFM. Læs mere og tilmeld dig.

Kontakt og tilmelding: Lone Nyhuus: lony@filmkomponister.dk


Der ydes transportrefusion for DJBFA-medlemmer og andre Koda-medlemmer i forbindelse med deltagelse i netværksarrangementer, hvis man krydser Storebælt. Du skal rejse med billigste transportform (ikke taxa), og du kan få refunderet op til 1.000 kr. Kopi af transport-bilagene sendes til djbfa@djbfa.dk.

DJBFA's netværk drives med midler fra Kodas Kulturelle Midler.