Netværk

I foreningens netværker møder du kolleger, der har samme nysgerrighed for musikken og komposition som dig selv. Alle medlemmer af Koda kan søge om optagelse i netværkene. DJBFA yder ikke refusion af omkostninger til transport til netværksarrangementer.
 

Politisk netværk

DJBFA har altid markeret som en stærk spiller på den kulturpolitiske scene. Det politiske netværk vil invitere til oplæg og debatter. Tanken er at skabe et kulturpolitisk forum, hvor man kan blive klogere og udveksle ideer og holdninger, der peger fremad og som måske endda kan være med til at sætte en politisk dagsorden.

Et møde hvor Koda-medlemmer kan mødes og diskutere musikfokuserede emner inden for kulturpolitik, med henblik på at opkvalificere den politiske diskussion, hvor vi måtte møde den. Mød relevante gæster, også dem der kan argumentere ud fra den “modsatte position” - ikke for at skabe polemik og skænderi, men at skærpe og kvalificere argumenter.

Et typisk netværksmøde er:

  • Oplæg fra mødeleder eller gæst om aftenens emne.
  • Diskussion af konkrete eller hypotetiske problematikker i relation til emnet.
  • Arbejde med, og inspiration til, små og store politiske initiativer.

Netværket bidrager med:

  • Et rum for grundig diskussion og meningsudveksling for medlemmerne.
  • Vidensdeling og afprøvning af ideer på teoretisk plan.
  • Dialog med bestyrelsen og konkrete forslag til fokusområder for foreningens arbejde.

Der vil blive inviteret spændende aktører fra kulturelle og politiske miljøer og selvfølgelig fra musikmiljøet. Netværket foregår midt i København. Netværkets første møder finder sted i starten af 2019.

Kontakt og tilmelding: Troels Abrahamsen på troels@blck.dk

 

Bag kompositionen

Komponist, lydkunstner og improvisationsmusiker Christian Windfeld er vært ved en række sammenkomster, hvor gæstende internationale komponister vil fortælle om deres kunstneriske praksis, kreative netværksdannelse og community building. Der vil være særligt fokus på samarbejder på tværs af kunstarterne samt værdien af at opbygge kunstneriske netværk, lokalt såvel som internationalt. Netværket holder typisk til i Aarhus.                    

Næste arrangement finder sted den 16. oktober i Aarhus, hvor komponist og kontrabassist Adam Pultz Melbye er gæst. Læs mere og tilmeld dig.

Kontakt og tilmelding: Christian Windfeld på christianwindfeld@gmail.com

 

Mandagsklubben

Mandagsklubben på 5E har inviteret et bredt funderet miljø, hvor mange herboende og gennemrejsende musikere spiller og blander sig med vores lokale miljø i løbet af de seneste fem år. Ofte kommer en musiker/komponist og spiller på klubben en mandag og er hurtigt væk igen. Derfor vil vi bruge anledningen til at invitere udvalgte artister til et mindre netværk forud for koncerten, hvor man kan spørge ind til deres metode, netværk og proces.

Kommende arrangementer:

  • Den 29. oktober 2018 taler Kresten Osgood med Tristan Honsinger, den legendarisk cellist og improvisator, kendt fra sit samarbejde med Cecil Taylor og mange andre. Læs mere og tilmeld dig.

Tidsramme: 17.00-18.30

Kontakt og tilmelding: Kresten Osgood på osgood@funky.dk

 

Sessions og sangskrivning

DJBFA’s nye netværk henvender sig til professionelle sangskrivere, der arbejder med co-writes og cuts. Det kan enten være på fuldtid eller ved siden af en artistkarriere. I dette netværk vil du møde andre ligesindede og dele dine ønsker og udfordringer eller møde eventuelle nye samarbejdspartnere. Til hvert møde vil der være et oplæg fra en professionel producer, sangskriver eller forlagsejer, som giver deres erfaringer videre og går i dialog med netværkets deltagere.

Baggrund for netværket: DJBFA afholder mange A-ophold med sangskrivning og sessions i fokus, herunder A-Camp Stockholm, A-Camp USA, PopCamp og Eurovision Camp. A-opholdene er intense og længerevarende, og derfor er der brug for et kortere møde, som har samme professionalisme og inspiration, men som er nemmere at tilgå i sin hverdag.

Praktisk info: Der vil være tre møder i efteråret 2018 med en varrighed på 2-3 timer fra kl. 17 på en hverdag. Møderne indeholder præsentation, oplæg af udefrakommende, Q&A og sandwich. Netværket er kurateret af Kamilia Amélie og foregår midt i København.

Kontakt og tilmelding: Kamilia Amélie på tlf. nr. 23 34 74 61 eller kamilia@amebyame.com.

 

ES21

Netværk for elektronisk musik og omegn.

Seneste arrangement: Den 21. juni 2018 mødtes deltagerne fra årets Elektronisk Bølge-A-ophold plus andre interesserede til artist talk med Jomi Massage og "meet the bookers". Læs mere her.

Næste arrangement annonceres snart.

Kontakt og tilmelding: Jan Lippert: newsound21@gmail.com

 

DJBFA Klubben Vest

Netværk for komponister og sangskrivere i Jylland - med arrangementer skiftevis i Aarhus og Randers. Typisk indeholder netværksaftenerne i Klubben Vest en hyggelig middag og besøg, som regel med lidt livemusik, fra en spændende komponist.

Næste arrangement: Mandag den 22. oktober 2018 inviterer DJBFA, DMF og Kulturklinikken inden for i Randers til netværksmiddag og besøg af den unge mundharpevirtuos Mathias Heise. Læs mere her.

Kontakt og tilmelding: Randers: karolinegro@hotmail.com eller jacobvenndt@jacobvenndt.dk / Aarhus: pianist@kurtfrimodt.dk

 

BFM

Brancheklubben for Film- og Mediekomponister.

Vil du høre mere om netværket og mulighederne for optagelse, så læs mere på www.filmkomponister.dk.

Kontakt og tilmelding: Lone Nyhuus: lony@djbfa.dk