Bliv medlem af DJBFA

Indmeldelseskriterier

Hvis du ønsker optagelse i DJBFA, skal du udfylde en egentlig ansøgning. Du finder ansøgningen herunder. Er du ikke medlem af anden komponistforening, skal du opfylde et par minimumskrav, der dokumenterer din komponistvirksomhed:


Du skal have dokumentation for, at du har optjent:

- minimum 4.000,- kr. pr. år i Koda-vederlag de to seneste år
eller
- minimum 30.000,- kr. det seneste år.


Når du har udfyldt og indsendt nedenstående skema, vil din ansøgning blive forelagt bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Det koster 1.200 kr. årligt at være medlem af DJBFA. Ved indmeldelse betales 1.200 kr., hvorefter man betragtes som fuldgyldigt medlem.

God fornøjelse. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

.