Aktuelt

Ny tænketank vil skabe sundhed med musik

Torsdag, 9 februar, 2017
Fremtrædende forskere, læger og flere af landets patientforeninger har søsat en ny tænketank for at udfordre sundhedssektoren med ideer til at anvende musik til at skabe bedre sundhed. DJBFA er initiativtager til tænketanken.

Musik under operationer, sansefødestuer, ambulancemusik, ordineret musikterapi mod depression.

Der er flere og flere eksempler på, at musik bruges til at fremme danskernes sundhed. Og nu skal udviklingen have et ekstra skub, mener en række forskere, læger og patientforeninger, der har holdt første møde i en ny tænketank, der arbejder målrettet med at gøre musik endnu mere centralt inden for sundhedsområdet.

Tænketanken er søsat af DJBFA via sit projekt "Musik & Sundhed" i MusicBusiness 2020.

Blandt deltagerne i den nye tænketank er Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber og Lungeforeningen – og naturligvis også komponister.

Allerede ved det første møde i tænketanken er der vendt en række konkrete ideer, som sekretariatet i MusicBusiness nu skal undersøge nærmere.

(Se TV2 dækning af første møde i tænketanken HER )

Det første møde viste også stor opbakning til selve ideen om at skabe en tænketank.

Der er brug for at undersøge, hvordan musikken i praksis kan bruges mere aktivt på landets hospitaler og til at øge sundheden, mener professor og overlæge på Rigshospitalet, Henrik Ullum, der tillige er formand for Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber.

- For det er en spændende tanke, hvis vi på en videnskabelig baggrund kan finde frem til, at musikken fremover bør bruges mere aktivt. Derfor er det også vigtigt, at vi nu finder gode måder til videnskabeligt at undersøge den mulige gavnlige effekt af at indarbejde musikken, siger Henrik Ullum, og tilføjer:

- Jeg synes, at det er et godt og vigtigt første skridt, at vi på denne måde sætter hinanden stævne på tværs af vores fag - forskere, læger og komponister.

I Falck Healthcare ser man også stort potentiale i at anvende musik og lyd på nye måder.

 - Vi er nødt til at finde nye veje til, hvordan vi kan løse de mange sundhedsudfordringer. Det er en simpel konstatering, at der er brug for at supplere de nuværende måder, vi arbejder med forebyggelse og behandling. Flere og flere har dårlig mental sundhed og mentale sygdomme. Vi skal derfor turde stille os selv spørgsmålet, hvordan kan vi styrke tilbuddene med ny viden? Jeg mener, der er et stort potentiale i at indarbejde musikken i den forbindelse, siger Regitze Siggaard, der er forebyggelseschef i Falck Healthcare.

DELTAG I PROJEKTET:

Som komponist kan du søge om forretningsudvikling af dit eget musikalske projekt inden for Musik & Sundhed via DJBFA.

Har du overvejet coaching? Læs HER

Læs mere om projektet Musik & Sundhed HER

Læs mere om MusicBusiness 2020 HER
 

(fotos: Mads Lending)