Aktuelt

Ny udgivelsespulje er åbnet

Tirsdag, 26 februar, 2019
En ny udgivelsespulje under Kodas kulturelle midler er åbnet. Ansøgningerne vurderes af et udvalg udpeget af DJBFA og de to øvrige komponistforeninger.

Udgivelsespuljen under Kodas kulturelle midler (Koda Kultur) skal bidrage til at styrke den professionelle produktion af musik. Alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda, kan søge støtte til udgivelse af ny musik gennem den nye pulje.

Gennem støtte til udgivelser af ny musik er det ønsket at sætte særligt fokus på at styrke den professionelle produktion af medlemmernes egne, nye værker. Der gives som udgangspunkt støttebeløb på mellem 20.000 til 50.000 kroner. Støtten kan dække udgifter til indspilning, mix og mastering.

Puljen administreres af Koda. Fordelingsudvalget, der vurderer støtteansøgningerne, består af tre medlemmer. Hver komponistforening har udpeget ét medlem. Udvalget består i 2019 af: Søren Krogh (fra DJBFA's bestyrelse, udpeget af DJBFA), Simon Christensen (udpeget af DKF) og Tobias Stenkjær (udpeget af DPA).

Første ansøgningsfrist: 22. marts 2019 kl. 15.00.

Udgivelsespuljen har to årlige frister. Den kommende efterårsfrist offentliggøres senere på året. En ansøger kan maksimalt opnå støtte én gang om året.

Læs mere om Udgivelsespuljen og ansøg hos Koda.

 

Hvor kommer puljens midler fra?

Den nye Udgivelsespulje administreres af Koda og finansieres af en del af Kodas kulturelle midler.

Kodas kulturelle midler er 10 % af de penge, som Koda henter fra den internationale brug af danske rettighedshaveres musik. De kulturelle midler deles i fem bunker, hvor de tre komponistforeninger – DJBFA, Danske PopulærAutorer (DPA) og Dansk Komponistforening (DKF) – samt Musikforlæggerne administrerer hver sin del.

Foreningerne kanaliserer de kulturelle midler ud i arbejdsophold for komponister og sangskivere, faglige arrangementer, kulturpolitik og uddeling af legater.

Den femte bunke af Kodas kulturelle midler administeres af Koda. Det er denne del af Kodas kulturelle midler, der i år udmøntes i nye støttepuljer. Den første af disse, Udgivelsespuljen, er nu åbnet.

Alle de legater og aktiviteter, som finansieres af Kodas kulturelle midler, kendes også som Koda Kultur.