Aktuelt

Nye medlemmer i bestyrelsen

Onsdag, 21 marts, 2018
Velkommen i bestyrelsen til Victor Dybbroe og velkommen på ny til Jesper Hansen og Anja Følleslev. To nye suppleanter er også valgt ind samtidig med, at tre bestyrelsesmedlemmer takker af.

Ved DJBFA's årlige ordinære generalforsamling den 20. marts 2018 blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer.

Nye ansigter i bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen og af DJBFA's forretningsudvalg Jesper Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Anja Følleslev, som ét år har siddet som suppleant i DJBFA's bestyrelse, er nu valgt ind som bestyrelsesmedlem. Tredje nyvalgte bestyrelsesmedlem er et nyt navn i bestyrelsessammenhæng, nemlig 32-årige Victor Dybbroe. Victor er komponist og percussionist, og han er bl.a. aktiv i orkestrene Girls in Airports og Travelling Tribes. Udover sin konservatorieuddannelse og arbejde som konservatorieunderviser har han en bachelor i antropologi.

Ved samme lejlighed blev to nye suppleanter valgt til bestyrelsen, nemlig Mette Kierkegaard og Lars Møller.

Leif Ernstsen og Bent Malinovsky blev genvalgt som kritiske revisorer.
 

Afgående bestyrelsesmedlemmerMorten og Turid takkede af efter en lang årrække i bestyrelsen. Foto: Mads Lending.

Efter mange år i foreningens bestyrelse genopstillede bestyrelsesmedlemmerne Turid Nørlund Christensen og Morten Alfred Høirup (som også var næstformand) samt tidligere bestyrelsesmedlem og suppleant Mark Solborg ikke.

Fra formand Susi Hyldgaard og den resterende bestyrelse lød der på generalforsamlingen en personlig tak til hver især for deres mangeårige engagement, faglighed, gode humør og ikke mindst gode samarbejde i bestyrelsen.
 

Mindre bestyrelse på sigt

Samtidig stemte DJBFA's medlemmer for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som betyder, at bestyrelsens størrelse vil reduceres over de kommende år i takt med, at DJBFA's økonomi generelt indskrænkes. I stedet for ni bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i 2018, vil der dermed kun være seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter i 2021.

DJBFA's bestyrelse består nu af: Formand Susi Hyldgaard, næstformand Anna Lidell, Søren Krogh, Jesper Hansen, Pernille Bévort, Anne Eltard, Anja Følleslev, Lars Greve (pt. på orlov) samt suppleanterne Mette Kirkegaard (indtræder midlertidigt som bestyrelsesmedlem under Lars Greves orlov) og Lars Møller.

Se fotogalleri fra generalforsamlingen og den efterfølgende middag på DJBFA's Facebook.

Foto øverst: Victor Dybbroe er valgt ind i bestyrelsen. Fotograf: Mads Lending.