A-ophold og refugier

Søg inspiration og arbejdsro til dit skabende arbejde via DJBFA's A-ophold og arbejdsophold i refugier.

For DJBFA-medlemmer og Koda-medlemmer:

A-ophold:

Nøje tilrettelagte arbejdsforløb, hvor der målrettet arbejdes med konkret komposition, i en form der afspejler de enkelte genrers særlige behov. Huse/højskoler - i USA, i Europa eller i Danmark. Komponistophold hvor den enkelte komponist arbejder med og udvikler sin kunstneriske horisont i fællesskab og/eller co-writing med andre komponister og udvalgte masterclasses mv.

DJBFA afholder hovedparten af udgiften i forbindelse med deltagelse i A-ophold. Deltagere betaler et mindre gebyr, oftest 1.000 kr. Medmindre andet er angivet under det enkelte A-ophold, ydes der ikke refusion af transportomkostninger.

Vær opmærksom på, at du som medlem af Koda også kan søge de arbejdsophold, som udbydes af DPA.

Find DJBFA's aktuelle A-ophold og links til ansøgning HER
 

Refugier:

Arbejdsophold i refugier i New York, Lofoten, Nordjylland og Skagen. Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

Søg refugiet i New York HER

Søg refugiet i Lofoten HER

Søg refugiet Lille Skiveren i Nordjylland HER

Søg refugiet Klitgaarden i Skagen HER

Refugieopholdene fordeles af et kurateringsudvalg.

 

Eksklusivt for DJBFA-medlemmer:

Refugier:

Arbejdsophold i refugierne i Berlin og på Samsø.

Søg refugiet i Berlin HER

Søg refugiet på Samsø HER

Arbejdsophold gives først og fremmest til medlemmer, der ikke tidligere har været af sted, eller ikke har været det de seneste 5 år. For medlemmer, der har været på arbejdsophold, laves der en prioriteringsliste ud fra hvor mange gange, de har været af sted, tidspunktet for sidste ophold samt anciennitet.

Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

 

Ansøgningsfrister til alle refugieophold:

Refugierne besættes udelukkende ved ansøgning til de to årlige ansøgningsfrister.

Den 1. april kl. 12.00 for ophold i perioden d. 1/7- d. 31/12
Den 1. oktober kl. 12.00 for ophold i perioden næste år d. 1/1- d. 30/6.

Se link til ansøgning under det enkelte refugie.

Der udsendes svar på ansøgningerne cirka en måned efter fristen.
 

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdsophold, refugier osv) vil blive offentliggjort på DJBFA's hjemmeside.
Afslag offentliggøres ikke.

Midlerne til DJBFA's arbejdsophold kommer hovedsageligt fra Kodas kulturelle midler. Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik. DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.