Aktuelt

Optræk til dramatisk generalforsamling

Fredag, 17 marts, 2017
Hele ni forslag skal behandles på den kommende generalforsamling i DJBFA. To forslag er særligt iøjefaldende, idet de kritiserer foreningens bestyrelses nuværende linje. Projektet Musik & Sundhed foreslås lukket og igangværende salg af to DJBFA refugier foreslås stillet i bero.

Der er lagt op til store diskussioner, når medlemmerne i DJBFA mødes til generalforsamling den 28. marts på Frederiksberg i København.

To af de ni forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, indeholder en tydelig kritik af den politik, som foreningens bestyrelse har ført.

Den store satsning med at forsøge at fremme brug af musik inden for sundhedsområdet, der er et centralt element i betyrelsens politiske arbejde, foreslås afviklet og lukket. Foreningens tilbud om coach til medlemmer foreslås ligeledes stoppet.
Det er to af de ni forslag, der mener, at det er forkert af DJBFA at bruge penge på projektet Musik & Sundhed (Det tidligere MusicBusiness 2020).

Mens det ene forslag taler imod selve ideen om at fremme brugen af musik indenfor sundhedsområdet, så fokuserer det andet forslag på, at udgiften til projektet er for stor for en forening som DJBFA.

Sekretariatet har udarbejdet et ekstra informationsark om økonomien i MusicBusiness-projektet og hvor mange penge, der er investeret i projektet siden starten.

Find både forslag og informationsark om MB-økonomi HER 

Generalforsamlingen skal også diskutere, hvor mange refugier foreningen bør tilbyde og hvordan ejerforholdet skal være.

Bestyrelsen har besluttet at sælge to af foreningens refugier for at være mindre låst økonomisk, fordi foreningens økonomiske grundlag er ændret som følge af nye eu-regler. I stedet vil bestyrelsen i højere grad leje de refugier, som skal udbydes til komponistophold. 

Men et medlemsforslag foreskår at stille salget af de to refugier i bero for så i stedet at finde alternative former for ejerskab af de to refugier.

To medlemsforslag vil have komponistforeningen til at arbejde for et CO2-neutralt DJBFA. Mens et andet forslag vil have mere medlemsinddragelse, når foreningen inviterer til medlemsarrangementer. 

Der er også forslag om at lave en ny fællessang og om stemmestræning i forbindelse med medlemsarrangementer.

Læs alle forslag til generalforsamlingen HER