Aktuelt

Se resultaterne af DJBFA's undersøgelse af musik i sundhedsvæsenet

Onsdag, 21 juni, 2017
Muligheden for at øge befolkningens sundhed ved at bruge musik aktivt i forbindelse med behandling på hospitaler og i sundhedsvæsenet overses. Et flertal af danskerne mener, at musik bør bruges mere aktivt i behandlingen, viser ny meningsmåling fra Musik & Sundhed og DJBFA.

DJBFA og tænketanken Musik & Sundhed offentliggjorde på Folkemødet resultaterne af en stor undersøgelse af danskernes holdning til musik i med sundhedsvæsenet.

Men mens hospitaler og landets fem regioner kæmper med at få pengene til at slå til i sundhedsvæsenet, så peger danskerne på et uudnyttet redskab til at øge vores sundhed: 63 % opfordrer nemlig til, at musik indarbejdes aktivt i det danske sundhedssystem.

Epinion har i maj 2017 udarbejdet en meningsmåling for DJBFA og tænketanken Musik & Sundhed blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Her konkluderes det, at et tydeligt flertal mener, at musik bør indarbejdes mere aktivt i det danske sundhedssystem.

Direkte adspurgt, svarer 24 % af danskerne, at de er MEGET ENIGE, og 39 % at de er ENIGE i, at musik bør indarbejdes og anvendes mere aktivt i det danske sundhedsvæsen. Kun i alt 5 % svarer, at de er UENIGE eller MEGET UENIGE i synspunktet.
 

Et oplagt potentiale

- Tallene peger på, at der er et oplagt potentiale, som ikke udnyttes i sundhedsvæsenet i dag, siger DJBFA's formand, Susi Hyldgaard.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1013 danskere fordelt på køn, alder og geografi, og efterfølgende vejet, således at målingen er repræsentativ for hele befolkningen.

- Det er tankevækkende, at vi nu har konkrete beviser for, at musikken faktisk kan en positiv virkning i en række situationer som for eksempel stress, modvirke angst, påvirke hjerterytme og blodtryk. Danskerne er også parate til, at disse muligheder så udnyttes aktivt i sundhedssystemet. Men i selve systemet mangler der stadig en overordnet strategi for, hvordan man indarbejder og bruger musikken aktivt. Det vil da ellers være oplagt, siger Susi Hyldgaard.

Meningsmålingen fra Epinion viser, at danskerne er både parate til at bruge musik i behandlingssystemet, og også efterlyser konkrete strategiske initiativer.

Dette faktum underbygges yderligere, når Epinion spørger til, hvorvidt musik kan anvendes målrettet som middel til at mindske stress og angst. Her svarer 29 %, at de er MEGET ENIGE og 46 % at de er ENIGE. Samlet er tre ud af hver fjerde dansker altså enig i, at musikken kan bruges i denne sammenhæng. Kun i alt 4 % er UENIGE eller MEGET UENIGE i synspunktet.
 

Læs hele undersøgelsen

Du kan læse hele undersøgelsen af Danske Regioners prioritering af brug af musik og befolkningens holdning til musik i sundhedsvæsnet i pdf-format HER.

Læs mere om DJBFA og Musik & Sundheds arrangementer på Folkemødet.

Læs mere om Tænketanken Musik & Sundhed på www.musiksundhed.dk

Foto øverst: fra DJBFA og Musik & Sundheds debatarrangement på Folkemødet 2017, hvor undersøgelsens resultater blev offentliggjort. Fotograf: Zevegraf/Louise Skovgaard.