Sociale legater

Hvis du er medlem af DJBFA, kan du søge et socialt legat på 9.000 kr. Legatet kan søges, hvis du står i en situation, der har resulteret i uarbejdsdygtighed grundet sociale omstændigheder og/eller grundet sygdom. Bestyrelsen anmoder om, at du kun ansøger, hvis du har et akut økonomisk behov.

For at du kan komme i betragtning, skal du have konsulteret din læge, og der skal være udstedt en aktuel lægeerklæring, der bekræfter din situation, hvor der specifikt står, at du er uarbejdsdygtig i en længere periode. Man kan ikke få tildelt socialt legat med tilbagevirkende kraft eller samme år, som man har fået udbetalt kritisk sygdom.

Der kan søges løbende, dog kan Socialt legat kun bevilges én gang årligt. Du skal sende en skriftlig ansøgning, inklusiv lægeerklæring, til djbfa@djbfa.dk

Modtagere af sociale legater offentliggøres ikke.