Strategi

DJBFA's gældende strategi er udarbejdet af DJBFA's bestyrelse i 2017 på baggrund af input fra foreningens medlemmer til medlemsmøder og generalforsamling.

Strategien besvarer spørgsmålene: Hvad er DJBFA? og Hvordan arbejder DJBFA?


DJBFA's strategi

Hvad er DJBFA

DJBFA er en brancheforening, som fremmer forholdene for komponister og sangskrivere.

1. DJBFA bruger medlemmernes samlede stemme til at opnå indflydelse i dansk og international kulturpolitik.

2. DJBFA gør en aktiv indsats for komponister og sangskrivere, der seriøst og med høj faglighed skaber, undersøger og udvikler original musik.

3. DJBFA’s medlemmer repræsenterer, på tværs af genrer, vilje og evnen til at skabe relevante og ambitiøse musikalske værker.

4. DJBFA understøtter medlemmernes kunstneriske, arbejds- og forretningsmæssige virke og vilkår, så deres værker kommer ud i verden – til glæde for komponist, sangskriver, lytter og samfund.

5. DJBFA er en professionel forening, der gerne går forrest og tager initiativer til gavn for medlemmerne. 
 

Hvordan arbejder DJBFA

DJBFA har fokus på fire temaer:

1. Kulturpolitik.

DJBFA søger maksimal indflydelse gennem deltagelse i prioriterede fora – nationalt og internationalt.

DJBFA prioriterer kulturpolitisk indsats, lobbyarbejde og samarbejder med andre foreninger og organisationer i Danmark.

2. Legater.

Med høj faglig indsigt uddeler DJBFA midler, der fremmer relevante initiativer, styrker diversitet og løfter kvalitet.

3. Vidensdeling.

DJBFA faciliterer deling af relevant viden i netværk og møder mellem medlemmerne. Ved at bringe medlemmerne sammen, øger vi den enkeltes mulighed for at udleve sine ambitioner og nå sine mål.

4. Organisation.

DJBFA er en professionel organisation, hvis bestyrelse og sekretariat effektivt og fokuseret understøtter foreningens strategi og arbejde.

Vedtaget af DJBFA's bestyrelse 21. september 2017.

Se strategien som pdf.