Aktuelt

Vær med til at forme din komponistforening

Fredag, 9 juni, 2017
DJBFA's bestyrelse inviterer til debat om foreningens virke og DNA. På de to ”on tour"-møder fremlægges bud på fremtid med ny Koda-fordeling af de kulturelle midler.

DJBFA's bestyrelse inviterer til møder i København og Aarhus til september, hvor der informeres om betydningen af nye beslutninger fra Koda om fordelingen af de kulturelle midler. Samtidig kan DJBFA's medlemmer være med til at forme DJBFA og debattere foreningens virke.

På seneste generalforsamling bidrog DJBFA's medlemmer med mange input, da de besøgte en håndfuld emne-stationer. Alle forslag, ideer og indspark blev indsamlet og nedskrevet og har siden været brugt i bestyrelsens videre arbejde med at lægge de første sten til et nyt fundament for DJBFA's fremtidige virke. Bestyrelsen har bl.a. fået forslag til indretning af foreningens politiske arbejde, medlemsservice, brug af refugier, modeller for dialog med medlemmerne m.m.

Nu inviterer bestyrelsen til to opfølgende medlems-debatmøder i september, hvor medlemmerne igen får mulighed for at være med i processen med at forme foreningen. Her vil bestyrelsen fortsætte dialogen om, hvad foreningen især skal beskæftige sig med og tilbyde af aktiviteter.
 

Datoer for on tour-møderne

 • Onsdag den 6. september i København kl. 17-19 med efterfølgende let aftensmad.
 • Torsdag den 14. september i Aarhus kl. 17-19 med efterfølgende let aftensmad.

DJBFA's bestyrelse præsenterer på de to on tour-møder sit bud på, hvordan foreningen skal indrettes. Og samtidig lægges der så op til dialog og debat.

Bestyrelsens forberedende arbejde foregår samtidig med øje for, at Koda har justeret sin fremtidige politik for fordeling af de kulturelle midler til de tre komponistforeninger og musikforlæggerne. De nye fordelingsprincipper betyder, at DJBFA fra 2020 som udgangspunkt modtager færre kulturelle midler. 

Årsagen til, at det nye fordelingssystem først træder i kraft i 2020, er netop for at skabe en fornuftig overgang med mulighed for at indarbejde det nye system på en god måde i foreningerne. 
Udgangspunktet for bestyrelsens nuværende strategiarbejde ser således ud:
 

Kodas generalforsamling har i april besluttet, at:

 • Der fortsat skal være kulturelle midler. De kulturelle midler udgør i alt 10 % af rettighedsindtægterne.
 • 90 % af de kulturelle midler skal aktiveres via de tre komponistforeninger og musikforlæggerne. De resterende 10 % skal aktiveres via Koda.
 • Aktiviteter, der laves på baggrund af kulturelle midler, skal udbydes til alle Koda-medlemmer.

Kodas bestyrelse har besluttet, hvordan de kulturelle midler fordeles fra 2020:

 • Den samlede pulje kulturelle midler til aktivering vis de fire foreninger deles i fem lige store andele. 
 • Hver af de fire foreninger modtager så et beløb, svarende til én femtedel af de penge, som foreningerne i alt er tiltænkt.
 • Den sidste femtedel af pengene bliver ikke fordelt automatisk. Denne del af de kulturelle midler kan i stedet fordeles efter andre kriterier. Der er lige nu mange gode overvejelser om, hvordan disse kulturelle midler bedst kan bringes i spil.

Hvordan proceduren for uddeling og anvendelse af pengene fra den sidste femtedel af de kulturelle midler via foreningerne helt præcist ender, afgøres først i løbet af efteråret. Det sker i Kodas bestyrelse. 

Den nye model for fordeling af kulturelle midler til foreningerne aktiviteter kan især mærkes i DJBFA, fordi midlerne fremover ikke længere fordeles via medlemstal. Den hidtige fordeling efter medlemstal har betydet, at DJBFA som den største forening automatisk fik den største andel af midlerne til aktiviteter.

Overgang fra en fordeling fra medlemstal til fem faste puljer betyder, at DJBFA i første omgang fra 2020 kun kan regne med halvt så mange kulturelle midler. Hvordan midlerne i den sidste femte pulje anvendes, er som sagt ikke endelig besluttet endnu. I første omgang kalkulerer vi i DJBFA derfor med, at vi har halvt så mange kulturelle midler fra 2020.

Bestyrelsen laver med dette udgangspunkt sit forslag til, hvordan foreningen kan indrettes og arbejde for være et stærkt fagligt samlingspunkt for komponister og sangskrivere. 
 

Fakta:

 • Foreningen DJBFA skaber dels aktiviterer ud fra de kulturelle midler. Derudover har foreningen en række målrettede aktiviteter og tilbud eksklusivt til medlemmer. Disse aktiviteter skabes på baggrund af medlemskontingentet.
 • Medlemmer i DJBFA kan deltage i aktiviteter på tværs af de tre komponistforeninger og Koda i alle de tilfælde, hvor aktiviteterne er skabt på baggrund af kulturelle midler. Du kan derfor som djbfa-medlem f.eks. også søge om legat og komponistophold via de to øvrige komponistforeninger.
 • På on tour-medlemsmøderne i september vil bestyrelsens tanker blive fremlagt til debat. Nærmere informationer om hvor i København og Aarhus, de to on tour-møder afholdes, følger i god tid inden møderne.